Privata företag kan ta över kommunal verksamhet

Johan Loock (M), ordförande i Näringslivsutskottet, tror på idén med utmaningsrätt i Bräcke kommun. Foto: Patrick Sjöö

Bräckes kommunfullmäktige öppnar för alternativ

BRÄCKE (JT) Tror du att ditt företag i Bräcke kommun kan bedriva kommunal verksamhet bättre och billigare än det görs nu?
Då har du chansen att utmana kommunen.
Det var i juni som kommunfullmäktige beslutade att införa utmaningsrätt i Bräcke kommun. Nu har man börjat ta fram riktlinjer för hur det egentligen ska fungera.
– Jag hoppas att utmaningsrätten stimulerar till kreativitet och nytänkande som gynnar både vårt lokala näringsliv och Bräcke kommun som organisation, säger Johan Loock (M), ordförande i Näringslivsutskottet.
Vilka verksamheter som ska få utmanas, vad utmaningen ska innehålla och hur handläggningen ska gå till är något som diskuteras i kommunhuset.
– Det skulle kunna handla om fastighetsskötsel, kommunens tjänstebilar eller den matproduktion som vi har i egen regi. Riktlinjerna ska vi arbeta med under hösten. Men det blir säkert så att vi tittar från fall till fall, säger Johan Loock.
Det finns vissa verksamheter som inte får utmanas. Bland annat myndighetsutövning om det inte finns särskilt stöd för detta i speciallagstiftningen, strategiska ledningsfunktioner samt verksamheter som enligt lag måste utföras av kommunen eller regionen.
– Det finns en hel del exempel. Det är till exempel mycket myndighetsutövning inom bygg- och miljöområdet där kommunen är tillsynsmyndighet. Sådana frågor kan man inte utmana, säger Johan Loock.
Om beslut fattas att verksamhet ska utmanas måste detta göras enligt gällande regler. Den som har utmanat verksamheten har inga garantier om att få uppdraget utan kommer att konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Sannolikt ska lagen om offentlig upphandling (LOU) användas.
PATRICK SJÖÖ

Fakta/utmaningsrätt
  • Utmaningsrätten är till för att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- som kvalitetsmässigt.
  • Utmaningsrätten är en del i att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten. Intraprenad, avknoppning, entreprenad och kundval är andra.
  • Utmaningen avser att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas.
  • Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten.
  • Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas
    (Fakta: SKL)
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email
Dela på print