Jämtlands Tidning har beviljats presstöd. Det innebär helt andra förutsättningar för oss att verka som tidning.
Nu ska vi ge öP och LT en match.
Inte bara det utan vi ska slå dom ur brädan.
I alla fall ska vi försöka.
Våra prenumeranter och även ÖP och LT.s är att gratulera. Vi ska bli mycket bättre och vi tvingar även våra konkurrenter att bli det.
De har mycket mer personal och resurser. Men vi har en vilja att förändra och förbättra.
Vi ska bli den bästa tidningen och i förlängningen det bästa nyhetsmediet i Jämtland.
Det lovar jag.