STUGUN(JT)Tillgänglighet är ett nyckelord för den ideella föreningen Stugubygdens Framtid. Det genomsyrar varje del i det projekt som startat och som fortsätter under hösten och kommande vår.
Den västra porten till Ragunda kommun heter Stugun. Och här händer saker!
Förutom eget arbete och egna ekonomiska åtaganden så bidrar Leader med ungefär en miljon kronor.
– Nu fokuserar vi på området kring Turistinformationen, säger Ingela Frimert, ordförande i Stugubygdens Framtid.
Området är också rastplats. Här har redan handikappanpassade ramper och bryggor byggts.
– En rullstolsbunden kan lätt komma ända ut till vattnet, det ger möjlighet till bland annat fiske, berättar Lennart Skoog, ledamot i föreningsstyrelsen.
Ett mindre område har asfalterats för husbilar och husvagnar. Elstolpar ska upp. I projektet ingår en byggnad för toaletter och skötbord, etc. Lekpark finns redan. Ett omfattande röjningsarbete har utförts och det kommer att fortsätta. Man vill ha bort träd och buskar så att trafikanterna ser älven, holmarna och berget från vilket håll de än kommer.
– Vi har ett avtal med Vattenfall som ger oss rätt att röja sly som vi vill, inte bara runt turistinformationen och rastplatsen utan även efter älven i flera hundra meter, säger Skoog
Det område som är aktuellt är rätt stort och ligger mellan väg 87 och Indalsälven, i västlig riktning från bensinstationen räknat. Projektet omfattar båda sidorna av älven.  Väster/söder om älven byggs nya bryggor, ramper, vindskydd, grillkåta, etc.
– Det vi vill är att det ska tillskapas en gång– och cykelbro över älven, Den kan hänga i hop med landsvägsbron, tycker Ingela Frimert.
– Bron kan vintertid tjänstgöra som skoterled, i dag går leden på landsvägsbron och det innebär fara för skoteråkarna. Och skolbarnen från ”Sörsia” måste åka skolbil över bron eftersom det är för farligt för barnen att gå på den smala bron där timmerbilar kanske ska mötas och plogbilar köras. En bro som hänger på konsoler från landsvägsbron kan inte vara svår att åstadkomma och det skulle öka trafiksäkerheten avsevärt.
Att, med en gångbro, knyta ihop landmassorna på båda sidorna av älven, skulle dessutom höja områdets attraktionsvärde. Bron är ett önskemål, den finns inte med i projektet.
För att skapa egna tillgångar i utvecklingsarbetet genomför Stugubygdens Framtid olika aktiviteter. Gäddfisketävlingen är en, höstfesten en annan.
– Många tror att det är kommunen som varje år sätter upp den stora julgranen i centrum och julpyntar turistinformationen. Men det är vi! Det är också vi som planterar blommorna på försommaren, förklarar Ingela Frimert.
TEXT & BILD
Karl E Berglund