Kära läsare, hittills har jamskan varit i Jämtlands Gratistidning, men nu önskar redaktionen att den ska finnas här för våra trogna läsare. Innehållet kommer att bli liknande, men med en liten skillnad, vi kommer att dra en vinnare bland dem som svarat rätt på jamskorden och denne belönas med en trisslott.
Förra numrets jamsk-ord var ’belen, limen, hängna’.  Det var lite väl lätta ord tyckte Karin Bränngård i Stugun. Men allt är lätt för den som kan. Och några andra som kunde orden var Ingrid Nisseby i Hammarstrand, Olle Olsson på Norderön, E A Egervärn i Hallen och Sven Karlsson i Näcksta. Sistnämnde skriver: ”Man kan ha e stutt e belen. (otålig väntan). Men man kan å andra sidan ’töj belene’, t ex få vänta på ett klart besked och man kan bli ’belenlaus’ (otålig, utan tålamod).
Limen, ’limrise’ tog man på våren, särskilt om man ville göra ’vitliman’ eller vispar. När saven stigit  var det lätt att skala av barken. Vanliga ’soplimar’ gjorde man av oskalat björkris, och var man duktig band man ihop ’limen’ med ringar av samma material. Men ofta blev det ståltråd som användes. Att få ett slag över ändan av en ’limskaftet’ var ingen höjdare.” Ingrid Nisseby i Hammarstrand skriver: ”Je ha så stutt e belen å sitte å gära liman, men dom e bra å ha å sop ta brua mæ.” Karin skriver: ”limen är kvasten (av björkris) – men kan numera syfta på en vanlig sopkvast.”
Hängna är lägdorna vid gården, där korna t ex gick på bete efter slåttern, skriver Karin. Olle svarar ”inhängnad åkerjord”. Sven noterar att ”även sedan stängslet var borta och inga djur fanns där, fick platsen heta ’oppi hängna’ eller ’uti hägn’.” En notering som E A instämmer i ”hängna behöv int væ inhängne.”
Vi har i sommar följt den gamla ”Bondepraktikan”, som med namnsdagarna Urban, Wilhelmina och Blenda spådde respektive sommarmånads väder. För juni stämde det tämligen bra, då det blev både blåsigt och torrt.  Liknande blev det för juli, som utlovats samma väder, utom mot slutet – som var Yranveckan – som blev solig. Ett annat gammalt vädertecken för juli är fruntimmersveckan, som traditionellt ger regn. Den började med Sara den 19 juli. Någon blöt vecka blev det inte, möjligen för dem som vistades på Stråket, utan det blev bara några åskskurar, i övrigt sol och varmt.  Sammantaget hittills har Bondepraktikan haft rätt;  det har inte blivit någon regnsommar. Återstår att summera när augusti är slut.
Tävlingsorden till nästa gång är ’mostres, brannbera, kurut’
Skriv svar omgående till redaktionen! Skriv gärna också om du har funderingar kring ord och uttryck. Mail-adress: Jamska@jamtlandstidning.se eller Jämtlands Tidning Odensalagatan 39D, 843 42 Östersund.