Ett spel för galleriet

Efter åratal av nedskärningar och indragningar är plötsligt välfärden i var politikers mun.
Regeringspartierna och oppositionen bjuder helt plötsligt över varandra i hur mycket (eller lite) som ska satsas extra!
Det har gått så långt att Vänsterpartiet är beredda sätta sig och förhandla med KD och M om inte regeringen går med på V:s krav på tio nya miljarder till välfärden.
Regeringen vill satsa 5 miljarder extra, 3,5 miljarder till kommunerna och 1,5 miljard till Regionerna.
Med andra ord en fis i rymden. Vänsterns tio miljarder skulle bara innebära lite mer substans i fisen.
Nu behöver väl kommuner och regioner mindre av fartränder och mer av fart på rikspolitikerna.
Region Jämtland-Härjedalen är landets mest krisande region. Ett ackumulerat underskott på 1,6 miljarder överstiger alltså med 100 miljoner det totala extrastöd som regeringen nu vill anslå!
Vi har 21 regioner i landet. Slås extrapengarna ut på samtliga blir det ungefär 75 miljoner per region.
Hälften av regionerna gick back ekonomiskt 2019. Om extrapengarna bara ska gå till krisande regioner blir det ungefär 150 miljoner per region.
Visst det hjälper lite men löser inte grundproblemet.
Speciellt inte när över 100 kommuner också gick back förra året.
Vi har ett systemfel som inte avhjälps med allmosor, hur stora de än är.
Region Jämtland-Härjedalen kommer inom den närmaste tiden att tillsammans med representanter för ytterligare sex regioner möta civilminister Lena Micko för att diskutera den usla ekonomin.
Vi har vissa saker som alla är överens om, vi ska ha bra skola, bra vård, bra äldreomsorg.
Nu måste våra politiker på riksnivå se till att medborgarna faktiskt får det man betalar skatt för!
RALPH RENTZSCH
[su_divider text=”Tillbaka till sidans topp” divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna ledare och en massa artiklar går att läsa i senaste numret av Jämtlands Tidning (Obs! Kräver inlogg!)