Noterar att en av våra stora politiska frågor just nu handlar om utrop från moskéer……..
Så stor att alla partiledare måste yttra sig……..
Så stor att landets största nyhetsprogram på TV måste ägna inslag åt det………
Måste väl finnas massor med höga och irriterande ljud i stadsmiljö runt om i vårt avlånga land som låter högre, längre och mer illa än just det?
Bara en fundering?
Och inte rycker våra politiker ut då för att lyfta frågorna ända till Riksdagen?
Aldrig har jag väl haft större skäl att citera Bibeln…….Matteus 7:3…..
Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga?
Aldrig har vi väl haft så populistiska politiker så villiga att springa benen av sig i vilken skitfråga som helst……….bara det gäller invandring och frågor knutna till det!
Finns väl massor med frågor som är mer intressanta……
Vad gör ni åt sjukvården?
Fattigpensionärerna?
Usla skolor?
Lägg energin där istället för alla tramsiga utspel……
Ha nu en riktigt trevlig helg!