I dagens nummer av Jämtlands Tidning har vi en artikel om turerna kring den VD som var in och vände på Östersundshem.
Idag står det klart att bolaget kommer att göra en brakförlust 2018.
Det beroende på märkliga affärer och uselt skötta projekt samt antagligen ren kriminalitet under tidigare VD.
Därför är det naturligtvis märkligt att när en ny VD tillträder som tar krafttag att styrelsen inte ger denne tid och uppbackning att vända bolaget?
Vad som istället framskymtar är att det under år av obefintlig ledning skapats en osund bolagskultur där mellanchefer och andra anställda gjort i stort sett det dom velat göra.
Östersundshem har 68 anställda och omsatte 276 miljoner kronor under 2017.
I beståndet finns 3800 lägenheter och 420 lokaler och förråd.
Flera branschkunniga källor säger att ett bolag av denna storlek borde ha kring 50 anställda.
Informationsavdelningen har fyra anställda.
Det kan jämföras med Strömsunds kommun som har två anställda som sköter media och kommunikation. Då har kommunen en budget på 1040 miljoner och 1400 anställda.
Jag törs utifrån de fakta jag tagit del av påstå att Östersundshem i åratal varit en lekstuga där personalen haft noll styrning i frånvaro av en reell ledning och kompetent styrelse.
Problemet uppstår då när en ny VD som är resultatinriktad tillträder och omedelbart ser övertalighet och tveksamma projekt som kommer att kräva av och nedskrivningar.
Uppriktigt sagt har jag svårt att se ett enda privat bolag där något sådant här skulle ske.
Här har ett antal personer i personalen framfört anklagelser om sexistisk jargong.
Inga oberoende undersökningar eller utredningar gjordes.
En kompetent styrelse hade rimligen sett till att ha ordentligt på fötterna innan åtgärder vidtogs.
Speciellt med tanke på hur situationen har varit och är i bolaget.
Risken finns att ned-och avskrivningar och andra kostnader som måste tas uppgår till 200 miljoner eller mer för 2018.
Styrelsen i ett aktiebolag har ett strikt ansvar. Både mot myndigheter och mot ägarna.
I detta fall är ägarna alla som är skrivna i Östersunds kommun.
Att styrelseordföranden, kommunala tjänstemannan Unto Järvirova inte vill uttala sig är förståeligt. Efter den svaga insats han gjort skulle jag inte heller vilja det!
Nu är det emellertid så att är man en kommunal tjänsteman, även om man i detta fall utsetts till styrelseordförande i ett kommunalt bolag. Då ska man svara på pressens frågor i ärenden som gäller skattebetalarnas pengar.
Vi har haft ministrar som fått avgå för att man köpt godis på regeringens kort.
Nu har vi en kommunal tjänsteman och en grupp politiker vars flathet kostat skattebetalarna cirka en miljon. För det kostade det att anställa Johannes Merbom och sedan efter fyra månader ge honom ett avgångsvederlag på sex månader.
Nu har en ny styrelse tillträtt. En styrelse med några företagare. Dock sitter det kvar politiker från den tidigare styrelsen.
Personligen tycker jag att samtliga politiker från förra styrelsen som ingår i den nya ska avgå.
Vem har förtroende för dem?
Har ni boende i Östersunds kommun och ägare det?
Och så har vi den stora frågan, vem vill bli ny VD för Östersundshem?