Östersund vill bygga nytt vattenverk för 742 miljoner

Östersund (JT) Östersunds kommun kommer att investera 742 miljoner på vattenreningen i staden. Kommunmedborgarna kan räkna med höjning på VA-avgiften med uppemot 60 procent. Vattenreningsverket i Minnesgärde, från 1973, är slitet och behöver snarast ersättas av ett nytt och fullt modernt.
– Östersund borde ha byggt ett nytt vattenverk för länge sedan, säger Bosse Svensson, (c) kommunalråd i Östersunds kommun.
Budgeten för själva vattenverket är i nuläget på 560 miljoner kronor.
– Det tillkommer dessutom en budget för två stycken råvattenintag på 182 miljoner kronor.
Den totala beräknade kostnaden ligger på 742 miljoner kronor, berättar vattenverkets projektledare Ola Eckerdahl.
Det planerade råvattenintaget blir av typen membranteknik, vilket innebär att 30 procent av allt råvatten som pumpas in förs tillbaka till Storsjön. Miljontals små slangar, smala som sugrör med perforering skapar membranet, som enkelt uttryckt silar bort oönskat sediment. Detta för att på så sätt undvika bakterier och virus som alltså spolas tillbaka till sjön. Ett dyrt men framtidssäkert system.
Båda projekten är sedan tidigare beslutade av kommunens politiker.
Det som beslutades i kommunstyrelsen härom sistens var själva planärendet, så nu är slutfasen av processen i rullning, nämner Bosse.
Kommunalrådet berättar om hur eftersatt stora delar av vattenledningsnätet i staden är, det befintliga färskvattenintaget är väldigt gammalt och undermåligt.
– Vi måste investera nu. Vi har haft landets tredje lägsta vattentaxa. Den kommer att höjas med tio procent per år de närmaste tre åren och eventuellt under en längre period, menar Bosse.
Efter samråd har det bland annat inkommit synpunkter på vattenverkets storlek. 50 meter djupt, 100 meter långt och 20 meter högt.
– En sådan sak som färskvattenverksamhet väger tyngre än tankar om storleken på byggnaden och det nya verket kommer ligga alldeles bredvid det gamla där verksamheten funnits ett bra tag, menar Bosse.

Här planeras det nya vattenverket

– Det blir inga större ändringar utan vi har redovisat planerna som de ser ut nu. Den södra infartsvägen till nya vattenreningsverket har fått en liten förändring i förhållande till tidigare beslut. Samt att dagvattnet kommer att samlas i ett fördröjningsmagasin, efter yttrande från Länsstyrelsen, berättar Ola Eckerdahl och tillägger. Det blir ännu ett samråd innan det slutliga beslutet tas, troligen tidigt i höst.
Östersunds kommun får inte ta andra kommunala medel än intäkterna från vatten- och avloppstaxorna för att bygga det nya vattenverket.
– Det blir taxekollektivet som måste bära kostnaderna för uppgraderingen av vattenleveranserna i Östersund, så är det, konstaterar Bosse.
Det rör sig om drygt 60 procents höjning av vatten- och avloppstaxan under sex års tid. Det är en rejäl höjning.
– Jag måste säga att det inte är bra när man får bråttom med detta arbete. Vi får nu betala för att tidigare politiker inte tagit tag i vattenfrågan. Det är nu eller sedan som gäller, säger Bosse Svensson, kommunalråd i Östersunds kommun.
Johannes Adolfsson
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)