Tidningskoncerner kan försvinna fort. A-pressen försvann på en dag.
Mediakoncernen Stampen är under rekonstruktion.
Mittmedia akutbyter VD och enligt uppgift ska man nu helt ändra strategin för koncernen.
Jämtlands Tidning är länets minsta prenumererade nyhetstidning.
De övriga tre ÖP, LT och Tidningen Härjedalen hänger nu på gärsgårn……….
Mittmedia har under de senaste åren ökat omsättningen, det har berott på att man köpt fler tidningar.
Idag finns det 28 olika dagstidningar i portföljen.
Koncernen har också visat vinst, men det helt beroende på nedskärningar.
Nu kommer den nya ledningen och VD med signaler om att man åter ska satsa på papperstidning och på lokala nyheter.
I så fall en fullständig omsvängning.
Det blir svårt.
Jag har skrivit det förut, Mittmedia befinner sig i en dödspiral. En stadigt nedåtgående rörelse. Något som de skapat själva.
Det är synd men jag ger inte koncernen mer än tre, kanske fem år till att finnas.
Misstagen har varit för stora.