Visst ska man vara optimist.
Men ibland kanske det är lite för mycket.
Passerade igår med bilen en skylt som pekade in på en grusväg, Loppis 14 km………
Kanske lite väl optimistiskt?
Regionen har lagt ett delårsbokslut.
I maj kunde vi ta del av artiklar och intervjuer med de ledande regiontråden där mantrat var att underskottet i budgeten skulle ner ordentligt redan i år, ja redan nästa år eller i alla fall 2018 skulle man uppnå ett nollresultat. I delårsbokslutet så här drygt tre månader innan nyår kan man se att det beräknade underskottet på 230 miljoner minskat med fem……….jo, ni läste rätt fem miljoner……….
Det blir alltså 225 miljoner.
Det är vad den den nya politiska majoriteten i Regionen lyckats med.  Socialdemokraterna och Moderaterna har till posterna som regionråd lyckats tillsätta mellannorrlands mest utslätade, handlingsförlamade och obegåvade politiker.
När man i början av året började prata om kraftiga budgetförbättringar var det inte optimism, utan ren och skär dumhet.
För att kunna stoppa den kraftiga blödningen i ekonomin måste krafttag tas, stora förändringar vidtas, det måste till åtgärder som kommer att väcka protester.
Det vågar man inte göra, istället drar man allt i långbänk och hoppas att väljarna ändå röstar som tidigare i nästa val.
Som en räddningsplanka försöker man också få till en storregion för att då försvinner ju allt ansvar för de underskott som funnits och finns.
Och själv räknar man med att kunna rädda sig in på nya poster i storregionen.
Nu tror jag inte att det blir så, jag tror att väljarna straffar både S och M i nästa val.
Och en storregion?  Den blir i så fall mot väljarnas vilja.
Jag tycker också att båda partierna ska fundera över att byta ut sina  representanter.
Det snällaste jag kan säga är väl att om Johansson, Uitto och Siwertsson är det bästa man kan få fram i sina led för att leda regionen, ja då har ni verkligen problem.
Ralph Rentzsch
//
Vill du prenumerera på Jämtlands tidning, en tidning med lokala nyheter, lokala ägare och en ansvarig utgivare och ledarskribent som är brutalt uppriktig ring 072-5506601 eller klicka här