Lägg er ner och dö!

Rubriken är kanske drastisk men det är nog där vi hamnar om krisen kommer.
Våra myndigheter har idag ingen som helst beredskap om kriget eller krisen kommer.
Det visar man gång på gång.
Nu senast när fem regioners sjukvård mer eller mindre havererat efter att man bytt distributör av sjukvårdsmaterial.
Det är region Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Södermanland som tvingats ställa in operationer eftersom man saknar basmaterial som handskar, katetrar och annat sjukvårdsmaterial.
Det var 1 oktober som man bytte leverantör från mångåriga leverantören Mediq till Apotekstjänst.
Det företaget hade ingen tidigare erfarenhet av att leverera den här typen av produkter men var billigare vid upphandlingen.
En pikant detalj är att Region Uppsala fick ställa in sitt deltagande i en stor krisövning eftersom man redan var inne i en kris.
Det jag tycker är intressant i den här allvarliga situationen är hur olika myndigheter verkar stoppa huvudet i sanden.
Att en sådan stor del av landets sjukvård i fredstid och under perfekta förhållanden direkt påverkas av något så simpelt som byte av leverantör verkar inte få några klockor att ringa?
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som har skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar på sitt bord har vad jag kan se inte agerat överhuvudtaget.
Att svensk sjukvård är så sårbar och att många regioner och sjukhus inte har reservlager av viktigt sjukvårdsmaterial är tydligen inget som får denna myndighet att reagera.
Om krisen kommer kan vi alltså räkna med att stora delar av svensk vård inte klarar av sin uppgift!
Det är ju något som effektivt bevisats den senaste veckan.
Inte heller Socialstyrelsen som är den myndighet som har högsta ansvaret för tillsynen av sjukvården i landet har vad jag sett vaknat till.
Vår egen region har till skillnad från de drabbade regionerna ett eget litet lager om en liknande situation skulle uppstå.
Och man har till och med kunnat skickat material till Dalarna för att hjälpa till.
I ett samhälle som blir mer och mer komplext behöver myndigheterna vara på tå och direkt agera när en sådan här situation uppstår!
För vad gör vi annars den dagen kriget eller krisen faktiskt kommer?
Kan konstatera att vår nye VD Johannes Merbom nu arbetat på Jämtlands Tidning i 120 dagar.
Det funkar alldeles utmärkt.
På Östersundshem jobbade han 79 dagar.
För att citera honom.
Det är en stor skillnad att jobba i ett privat bolag jämfört med ett kommunalt.
Kanske något för politikerna i Östersund att fundera över?
RALPH RENTZSCH