Jämtlands Tidning är en av få svenska nyhetstidningar som ökar.
I år ser det ut som om vi passerar 4000 prenumeranter.
Det bara tre och ett halvt år efter starten.
Vi jobbar på att bli bättre och bättre.
Målet är att bli bäst.
Bäst på lokal journalistik i Jämtlands län.
Dit är det en bit fortfarande. Men vi jobbar på det!