Som ett uttryck av tidens melodi satsar nu Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av andra både partier och enskilda riksdagsledamöter att förbjuda sexköp för svenska medborgare utomlands!

Snacka om att nu tar vi i så det spricker i det politiskt korrekta Sverige.
Det här sker trots att tunga remissinstanser som Lagrådet avrått.
Vi har en polis som inte klarar av att lösa fall där de har namn, bild och adress på gärningsmannen som begått sitt brott i Sverige.
Hur ska de då klara av att utreda och lagföra någon som brutit mot ovanstående lag om den införs?
Det är inte bara att stifta lagar. De blir ju meningslösa om alla inser att ett brott mot lagen ändå inte innebär någon påföljd.
I detta fall kompliceras ju saker och ting av att prostitution tex är lagligt i grannlandet Tyskland. De rättsvårdande myndigheterna kommer alltså inte att lägga ned möda och tid på att hjälpa svensk polis utreda det som inte är brottsligt där.
Det vore tacksamt om våra politiker stannade upp i steget och tänkte innan man kastar sig iväg i drevet på jakt efter lättköpta röster.
Att stifta lagar utan att kunna sätta makt bakom att de faktiskt följs är meningslöst.
Det leder bara till att grunden för rättsstaten undermineras.
Och det är väl ändå inte dit vi ska?