En vanlig dag i länet.
Filkörning? Vad är det? Jag ställer mig naturligtvis mitt i båda filerna och ganska snett så jag blockerar båda körfälten.
Blinkers?
Nej, jag ska visserligen svänga av huvudleden här men inte ska jag blinka, är ju bara kul att ni som står och ska svänga ut får vänta.
Rondellkörning??? Nej, just det!
Högerregeln! Vad är det?
Men, ibland har vi någon som kan högerregeln och då tvärnitar denne på huvudled för att släppa fram någon som ska svänga in från höger…….
Kan väl fortsätta i det oändliga……..
Det absolut farligaste 90 procent av befolkningen gör är att köra bil. Och det klarar enormt många nätt och jämnt av!
Utifrån det så kan vi väl glömma nollvisionen!