Det blåste men betydligt mindre än förväntat. Så går det väl att sammanfatta stormen Cora!
Och det var väl väldigt bra!
Och naturligtvis är det bättre att vara riktigt förberedd på något som inte blev så farligt än att inte vara det.
Tydligt är att stormen tappade fart ordentligt när den passerade fjällen. En fyrstation utanför Trondheim uppmätte vid lunch igår 36 meter i sekunden i vindarna. Det mesta som uppmätts där sedan man startade mäta för över 100 år sedan.
Fast det fick tydligen även Stekenjokk!
Själv hade jag laddat upp med extra ved inne och vattenhinkar och så ifall det blev strömavbrott men det blev det inte!
Men, vägar stängdes, några basstationer för mobilsystemen slogs ut och även radiosändare drabbades förutom att 2-3000 hushåll blev strömlösa.
Allt påminnande om både hur små vi är när naturen slår till och om hur sårbart vårt samhälle faktiskt är!