Tre bolag slås samman och blir 300 anställda

STRÖMSUND (JT) Attacus Stomsystem blir namnet på ett nytt bolag när Attacus Trähus, Attacus Betonghus och SCF Betongelement förenar verksamheterna. Sammantaget kommer det nya bolaget att ha en omsättning på en halv miljard kronor med 300 medarbetare som arbetar i Strömsund, Hammerdal och på trähusfabriken i Fågelfors i Småland.
MBL-förhandlingarna har just avslutats.
– Syftet är att bli bättre på att integrera trä och betong och vi ser att efterfrågan ökar den typen av stommar. Det är förstås drivet av miljöskäl. säger Peter Filén, VD för Attacus Stomsystem.
Bolagen ingår sedan tidigare i samma koncern och började för något år sedan att diskutera tänkbara samarbeten. Det ledde fram till beslutet att arbete i ett gemensamt bolag. I Strömsund finns två fabriker, där den ena är specialiserad på stommar och den andra främst arbetar med fasader.
Fyra av de sju högsta husen i Stockholm har sitt ursprung i Strömsund. Komplicerade fasader på höga hus som kräver betongstommar har levererats till storstaden, där det växer fram iögonenfallande hus. Kista torn t ex som innehåller både ett 40-våningshus med 266 lägenheter och ett 20-våningshus med 96 lägenheter. Fasaden är klädd med terrazzoslipade betongplattor.
Utmaningarna från beställarna med en kreativ arkitekt i bakgrunden besvaras av konstruktörerna i Strömsund, och personalen vid sliproboten kan ge prov på det mesta.
– Vi arbetar nu med att utveckla morgondagens kombinationsstomme och sammankopplar våra processer för att ta ett helhetsansvar för leveransen till kunden. Det är något vi som vi som tillverkare är först med, säger Peter Filén.
Pär-Magnus Olofsson i Attacus Trähus blir produktionschef i det nya bolaget.
– Vi har flera nya produkter på gång. Vi ser att efterfrågan går mot flerfamiljshus och mer infrastruktur som vägar och järnvägar. I Småland görs också bullerplank, så där räknar vi med en ökning. Ungefär 60 procent av vår produktion går till Mälardalen och resten till Västkusen, säger Pär-Magnus Olofsson.
Utbyggnaden av Hotell Södra Berget i Sundsvall är det första gemensamma
projektet med trä och betong i samma beställning. Montering av utbyggnaden av Hotell Södra Berget i Sundsvall har just påbörjats.
INGER KRAFT ETZLER