SVEG(JT)För några veckor sedan invigde Härjedalens ungdomsmottagning sina nya lokaler i Sveg. Förutom inflyttningen fanns det en ytterligare anledning att fira; ungdomsmottagningarna i regionen har nyligen blivit HBTQ-certifierade.
Härjedalens ungdomsmottagning har velat ha en egen lokal sedan 1995, men detta har alltså dröjt till nu.
-–Vi har alltid hamnat i lokaler som varit rivningshotade eller använts av andra verksamheter också, så nu känns det verkligen som att vi äntligen kommit hem, säger barnmorska Eva Jonsson. Den nya lokalen på Svegsgatan 6 ligger centralt i Sveg, nära till busshållplatserna vid busstationen och södra skolan men är samtidigt diskret.
–När man träffar människor här kan man känna sig trygg i att de också är här för att gå på ungdomsmottagningen, säger kurator Linnea Zakrisson-Svensson.
Mottagningen har öppet en dag i veckan och är en filial till Östersund, där fler professioner som bland annat läkare finns. Det heter Härjedalens ungdomsmottagning för att upptagningsområdet är hela Härjedalen. Man arbetar utåtriktat, bland annat genom att föreläsa på skolor runt om i kommunen.
Omkring 17% i åldern 16-29 år beräknas stå utanför heteronormen i Sverige och inkluderas därmed i den heterogena grupp som omfattas av paraplybegreppet HBTQ. Inom denna grupp är det vanligare med psykisk ohälsa och missbruksproblem, och dessutom är det 4 gånger vanligare med självmordstankar. Syftet med HBTQ-certifieringen är att förbättra hälsan för dessa.
Utbildningen startade för ungefär ett år sedan och leddes av RFSL. Förutom ungdomsmottagningen i Härjedalen utbildades även den i Strömsund samt den i Östersund. Det som tas upp i HBTQ-utbildningen omfattas av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Linnea Zakrisson-Svensson menar att de traditionella könsrollerna är starkt befästa i Härjedalen.
–Därför känns vårt jobb extra viktigt; här kan man träffa någon att prata med om man känner att man inte har någon annan att vända sig till. Det är inte alla som vet att det går att träffa kurator på ungdomsmottagningen ända upp till 22 års ålder, säger hon.
Både Eva Jonsson och Linnea Zakrisson-Svensson hoppas att de nya lokalerna och HBTQ-certifieringen ska medföra ett ökat besöksantal till Härjedalens ungdomsmottagning. De menar att utbildningen framförallt bidragit till att de kommer bemöta besökarna på ett ännu mer inkluderande sätt än tidigare.
–Vi kommunicerar på ett mer öppet, ödmjukt och könsneutralt sätt nu, säger Linnea.
–Jag tycker att jag har fått ett annat sätt att tänka generellt, håller Eva med.
–Fler verksamheter som skolor, hälsocentraler och socialtjänst borde utbilda sig, avslutar Linnea Zakrisson-Svensson.
TEXT OCH BILD
JOHANNS GRIP
Våra unga reportrar fortsätter att utveckla vår tidning! Prenumerera du också för att stödja deras och vår satsning.
[vfb id=1]