130 miljonersbygget äntligen färdigt

LIT (JT) Den nya Litsbron öppnade för trafik, utan tal, bandklippning, pompa och ståt, en dag tidigare än vad som sagts. 
– Allt för att undvika folksamlingar, berättar Trafikverkets projektledare Samuel Nilsson.
Byggandet löpte inte helt friktionsfritt, bron skulle ha varit klar hösten 2019.
– Det har varit två förseningar, säger Stefan Bratt, kommunikatör på Trafikverket.
En försening berodde på felprojektering. Älven strömmade kraftigare än beräknat och vattennivåerna varierade mer än man räknat med, varför en omprojektering måste vidtas. Byggandet av den nya bron mellan Söre by och Södra Söre tog tre år.
– Den är 400 meter lång och det är sällan som Trafikverket bygger så stora broar, meddelar Stefan Bratt.
Kostnaden för projektet stannade vid 130 miljoner kronor varav Östersunds kommun och Region Jämtland-Härjedalen bidrog med fem miljoner vardera. Tidvis jobbade 25 man som brobyggare.

Bron mellan Söre och Södra Söre är 400 meter lång. Den byggdes sida vid sida med den gamla bron, som nu är riven och bortforslad.

Den gamla bron från 1930-talet har rivits bort. Den hade tjänat ut.
Efter årtionden av utredningar och diskussioner blev det till sist en ny bro.
– Till skillnad mot den gamla bron är den nya försedd med en separat gång och cykelbana.
Stefan Bratt ser flera fördelar med en ny bro.
– Det finns inte så många broar över Indalsälven och det kan vara bra av, bland annat, försvarstekniska skäl med en bro till.
KARL E BERGLUND
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)