I helgen har en grupp nazister med det käcka namnet Nordiska Motståndsrörelsen delat ut flygblad i Östersund.
Det hela utspelade sig på Stjärntorget under lördagen.
Ännu ett exempel på hur klimatet hårdnar även i den lilla del av världen som utgörs av länet.
Att nassar är aktiva på Östersunds gator 71 år efter kriget får i alla fall mig att vilja kasta upp…….
Låt oss skaka ut de bruna lössen……….från hela vårt samhälle…….
De får naturligtvis aldrig vara oemotsagda!
Demokratin kräver att de ifrågasätts , konfronteras, debatteras och diskuteras!
Men, att detta överhuvudtaget sker är oroande.