SIKÅS(JT) Familjen Stjernström med företaget Femper har nyligen blivit ensamma ägare till det anrika företaget Nordplåt i Strömsund. Den tidigare delägaren Daniel Perfect har sålt sin andel.

Många järn i elden för Eva Stjernström
Många järn i elden för Eva Stjernström

– Det är ett fint företag, anser Eva Stjernström som är styrelseordförande i bolaget, vars VD heter Tage Liljekvist.
– Vi håller på att utveckla ytterligare, men kan inte idag säga om det blir fler anställningar.
Eva Stjernström är en av ägarna i Femper som startades av henne och hennes pappa Per, en välkänd företagarprofil i länet.
– Vi tycker att det är bättre att vara helägare. Man kan driva det som man vill, och är helt ansvarig för manövrera den risk man tar. Nu ska vi fatta beslut om investeringar och satsa vidare. Vi måste vara bra för att finnas kvar och kunna möta konkurrens.
Ungefär 25 anställda finns i Nordplåt, som omsätter 32 miljoner. Företaget är för närvarande koncentrerat inom tre tillverkningsområden med stålkarmar, skorstenshuvar och renrum. Slutkunder är t ex sjukhus, hotell, laboratorier, och fängelser.
– Nordplåt ger bra avkastning, bättre än förra året. Jag fungerar mer som controller i Nordplåt och följer upp varje månad.
Femper är delägare i många olika företag och gör investeringar på flera ställen. Just nu är det aktuellt med investeringar i Lamtech i Hammerdal.
– Vi går mer mot byggsidan  när bostadsbyggandet ökar, säger Eva Stjernström.
Lamtech är också ett av Femper helägt bolag där investeringar gjorts med en ny pelletsfabrik och ett hyvleri.  Nästan varje dag jobbar Eva tillsammans med sin pappa Per, men det råder en arbetsfördelning. Lamtech får mer tid av Per Stjernström än Eva.
– Vi blev helägare i år, och köpte ut den förre ägaren. Vi trimmar verksamheten. Vi försöker hitta nya produkter, just nu handlar det om paneler för utomhusbruk.  Det har varit tunga år. I år går vi med plus på några hundratusen,  men vi behöver förbättra lönsamheten.  Ger ett företag avkastningen eller inte? Olika branscher har olika förväntningar, men målet är 10-15 % i avkastning. Man har inte ett företag bara för att ha det, säger Eva.
– Vi investerar och utvecklar, roligare än så är det inte. Jag är för kameral säger pappa. Men det gäller att fokusera.
Vindkraft har varit ett stort och medvetet val för bolaget sedan knappt tio år tillbaka. Där är Eva Stjernström mest aktiv och tittar efter områden som blivit utpekade som riksintressen.
– Det är en enorm process och kräver en genomgående analys med konsekvensutredning av natur, kulturmiljöer, inverkan på fågellivet . Man ser inte slutet när man börjar. Det kan dröja sex-sju år innan man har intäkt. Det innebär ett stort risktagande, säger hon.
Karriären för Eva Stjernström tog fart efter universitetsstudier och när hon var utbytesstudent i Tyskland i ett vinområde. Stolpar till just vingårdar blev ett exportområde för Stavagran, som ägs av henne och hennes man.  Ytterligare produkter för Stavagran är ”fiskslanor”, dvs råvedsstänger till fisktorkning, som säljs till  Norge och satser till evenemangstält och kåtor som går ut i hela världen.
Familjen Stjernström är känd för sitt engagemang i bygden.
– Vad är bra för bygden? Tänker vi för mycket på det? funderar Eva.
– Men, ja, vi är nog lokalpatrioter. Det kändes alltid rätt att komma tillbaka och jobba här. Jag gillar att bo så här och har inget sug efter att bo i en stad.
Tre barn och hästarna i stallet bredvid Evas kontor kräver sin tid. Fiolen har nu för tiden fått stå tillbaka, men musik är viktigt och närmast medverkar hon i kören när Juloratoriet framförs i Gåxsjö kyrka lördagen före jul.
»Femper« betyder rask, framåt – i toppform – på jämtska.
TEXT OCH BILD INGER KRAFT ETZLER