Nu ska jag ge den Regionledning som hitintills i år minskat underskottet med 5 miljoner från 230 till 225 några idéer.
Gå ut med en förfrågan till de anställda vid vårdcentralerna om de är intresserade att driva dem i egen regi.
Det är 26 vårdcentraler som drivs av regionen.
De kostar allt från 11-12 miljoner per år och uppåt.
Låt de anställda ta över dem, eller Nya Närvården eller Fjällhälsan. Där man äger fastigheterna, sälj dem också.
Här bör man mellan tummen och pekfingret kunna spara minst 2 miljoner per enhet och år. Det blir 52 miljoner.
Halvera den kraftigt överdimensionerade informationsavdelningen, där sparar man minst 5 miljoner.
Sälj samtliga fastigheter, även sjukhuset. Slut ett hyresavtal på 30-40 år med den nya fastighetsägaren där den nya hyran understiger dagens kostnader.
Avtalet ska naturligtvis även omfatta all fastighetsskötsel.
Då kan hela fastighetsavdelningen med chefer och personal avvecklas.
Det finns hur mycket som helst som går att göra för att minska regionens kostnader.
Att åtgärderna hitintills består i att höja patientavgifterna och att personalen ska jobba på toppen av sin kompetens, för att spara 140 årsarbeten.
Vilket motsvarar personalbemanningen 2013, då gick landstinget bara 170 miljoner back.
Att allt stannat här, visar bara på den brist på idéer, ledningsförmåga och faktiskt, engagemang som den nuvarande ledningen belastas av.
Att minska regionens underskott kräver mer än att i olika medier påstå att underskottet ska minskas och inom något år ska vara borta.
Det kräver faktiskt handling, och aktivt ledarskap. Och det har vi inte sett alls från den nuvarande politiska trojkan.
Frågan är bara, hur mycket S/M klarar jämtarna av?
Ralph Rentzsch
//
Vill du prenumerera på Jämtlands tidning, en tidning med lokala nyheter, lokala ägare och en ansvarig utgivare och ledarskribent som är brutalt uppriktig ring 072-5506601 eller klicka här