BISPGÅRDEN(JT) Eugen 92 år gammal i Bispgården, krävs av Folksam på felaktigt utbetald pension.
Det kom ett brev i början av september till Eugén Danielsson i Bispgården från Folksam, ett brev om återbetalning av felaktigt utbetald ålderspension på den nätta summan av 13.627 kronor.
Folksam skriver att de av misstag registrerat en löneökning vilket medförde en ökning av hans pension med 3 483 kronor/månad brutto.
Folksam har beslutat att återta den pension som felaktigt har utbetalats för perioden oktober 2017 till januari 2018!
Något som naturligtvis inte Eugén är glad över.
–Det är orimligt, det är helt åt helsike dom har ju erkänt att dom har gjort ett misstag.
Ändå ska dom ha betalt med drygt 12 tusen för själva misstaget och sedan ska jag försöka att få tillbaka de pengar som man skickat till skatteverket. I skatt! Det måste väl ändå vara dom som tar igen de pengarna från skatteverket, jag känner mig helt överkörd av Folksam, menar Eugén.
Det är inte en ålderspension som det rör sig om, utan en tjänstepension som Eugén erhöll när han slutade sin anställning vid ett fackförbund som under hans anställningstid hette Statsanställdas Förbund. Den pensionen är avtalsbunden och gäller under hela hans livstid och gäller kollektivt, där gäller att man ska ha 78% av sin lön, berättar Eugén.
Han har skrivit till Folksam och överklagat.
-Nuvarande förbundet SEKO har en överenskommelse med Folksam som innebär att man mot en ekonomisk ersättning sköter utbetalningarna av pensionen som storleksmässigt fastställs genom avtal, och enligt mig har man inte ändrat bestämmelserna på ett sådant sätt att varje enskild före detta anställd får ta ansvar för sin andel i försäkringen. Jag påstår med bestämdhet att mina möjligheter att påverka vare sig det ena eller det andra runt pensionshanteringen är obefintliga.
Jag hävdar dessutom att det är Folksams skyldighet att inom fastställt åtagande fullgöra sin skyldighet, och jag anser mig ej skyldig till någon del av det som skett och bestrider kravet.
Om jag inte får rättelse är kravet att jag ska ha frågan rättsligt prövad, menar Eugén.
Folksam erkänner ju i sitt brev att det är dom som gjort fel, hur ser du på det?
Det är ju helt klart enligt min mening, det är ju dom som gjort fel och de är dom som ska stå för det.
Jag har alltid varit tillsagd att om du gör någonting fel så får du stå för det du har gjort fel och jag tycker att det ska gälla även för ett försäkringsbolag, menar Eugén.
Vad säger då försäkringsbolaget Folksam där vi försöker tala med den person som utställt brevet utan framgång.
Man inte vill tala med oss i ärendet, utan hen framhöll att man vill att Eugén ringer själv i ärendet vilket han gjorde och fick till svar att ärendet är under utredning.
Det efter att de mottagit det brev som Eugén skickade.
JT kommer naturligtvis att följa ärendet.
TEXT OCH BILD
Lennart Hobring