Trafikverkets nya gång- och cykelbana oroar bybor

GÄRDSTA (JT) En satsning på cykel och gångbana för nästan fem miljoner i Gärdsta oroar de boende i byn. När bygget är klart tvingas användare korsa den hårt trafikerade 321:an två gånger genom byn.
–Visst är det bra att vi får nya gång- och cykelbanor. Men jag oroar mig för barnens skull.
Det säger Anna-Maria Ottosson, som bor precis intill väg 321 i Gärdsta.  Här pågår Trafikverkets mångmiljonprojekt med att bygga gång- och cykelbanor genom byn. Problemet är att i Gärdsta måste de gående och cyklisterna korsa vägen två gånger eftersom de nya banorna byter sida.
–Jag har tre barn, nio, sju och tre år, säger Anna-Maria Ottosson och fortsätter:
–Redan nu känns det i magen när de är ute och cyklar. Så det är bra att det blir cykelbana. Men jag känner ändå oro för vad som kan hända när de skall över vägen på två ställen.
Anna-Maria Ottosson är rörelsehindrad och kommer också behöva korsa vägbanan två gånger med sin elmoped. Det är visserligen hastighetsbegränsat till 50 i byn. Men det finns en kurva med skymd sikt.
–Den är bekymmersam. Vi var på ett samrådsmöte i våras men då visste vi inte riktigt hur det skulle bli, säger Anna-Maria Ottosson och hon får medhåll av Leif Svedin, centerpolitiker som också bor i byn.

Varför måste gång- och cykelbanan byta sida två gånger genom Gärdsta? Det är inte trafiksäkert! Visst är det bra med ny gång- och cykelbana, men jag är orolig för att mina barn måste korsa vägen två gånger, säger Anna-Maria Ottosson. Foto: Erika Mikaelsson

–Dessutom kunde man ju ha breddat vägen när man ändå skulle förbättra, tycker han. Nu är det så smalt att två tunga lastbilar knappt kan mötas och det är ju inte heller cykelbana hela vägen, tillägger han och mäter med måttbandet och får nästan 6 meters bredd på körbanan.
–Ett tungt fordon är ju ca 2,5 meter bred, så det blir i bästa fall en meter kvar att cykla eller gå där det inte finns gång- och cykelbana. Dessutom smalnar vägen av på vissa ställen, menar han.
Lisa Tenning, ansvarig på Trafikverket, har full förståelse för oron i Gärdsta och förklarar att anledningen till att cykel- och gångvägen byter sida två gånger är dels att man fått anpassa sig till de fastigheter som ligger nära vägen, dels även ta hänsyn till ett område med kulturlämningar som Länsstyrelsen har påpekat.
–Det är mycket att ta hänsyn till när man skall bygga vägar genom byar. Men trafiksäkerheten är mycket viktig och jag har lyft frågan med mina kollegor för att se hur vi kan få bilisterna att sakta ned för att öka säkerheten, säger Lisa Tenning, som hoppas att denna utbyggnad av gång- och cykelbanor som kostar 4,9 miljoner ska bli en tillgång för byborna.
Hon är medveten om den skymda sikten i kurvan och att bilisterna inte respekterar 50-skyltarna så hon anser också att det behövs något mer. Men det är en annan avdelning på Trafiksäkerhetsverket som handhar de frågorna. Lisa Tenning har redan uppmärksammat dem på att det behöver göras något medan man är där och arbetar nu så hon hoppas också på ett snabbt beslut.
Ortsnamnskylten har också varit föremål för diskussion i Gärdsta. Trafikverket har fått uppmaningen av Lantmäteriet att skyltarna med ortsnamnet Gärdsta skall bytas ut till nya, med en gammaldags stavning av byn, alltså Järsta. Men nu har nya skyltar satts upp, med den vanliga stavningen.
–Frågan är om de skall byta ut de nya skyltarna som är felstavade enligt Lantmäteriet, undrar Leif Svedin, som är ordförande i byns Hembygdsförening, där frågan har kommit upp.
Ombyggnationen av väg 321 genom Gärdsta oroar på grund av sämre trafiksäkerhet, anser en del bybor. Foto: Erika Mikaelsson

Lennart Dehlin, på Lantmäteriets Ortnamnssektion, säger att de har uppmanat Trafikverket att följa namn och stavningar som Lantmäteriet rekommenderar. Men att man inte kan tvinga verket. Trafikverket har tagit ett beslut tidigare i år att först kontrollera med Lantmäteriet innan nya skyltar med ortsnamn sätts upp.
–Om de måste kassera de nya skyltarna nu eftersom namnet är felstavat, vad kostar då detta skattebetalarna, frågar sig Leif Svedin.
Lisa Tenning på Trafikverket menar att den frågan handhas av ännu en annan avdelning och ännu är det inte klart ifall man skall byta ut de nya skyltarna.
Men att minska olycksrisken på vägen genom byn är dock viktigast. Nu ska man undersöka om det går att göra någonting för att öka trafiksäkerheten.
–Trots 50-skyltarna kör bilarna ganska fort genom byn, säger Anna-Maria Ottosson och tillägger:
–Jag önskar att de upprättar övergångsställen eller åtminstone refuger eller bulor så att bilarna måste sakta ner. Vi har mycket genomfartstrafik här. Jag hoppas Trafikverket värnar om vår säkerhet och jag tänker inte minst på barnen i byn, avslutar hon.
ERIKA MIKAELSSON