Vägbygget har överskridit beräkningarna med mångmiljonbelopp

BERG(JT) Notan för vägbygget av Etapp 1 av vägarbetet på 321 från Svenstavik till Kövra blir dyr. Omkring 10 miljoner kronor dyrare än beräknat.
– Vi har haft många utmaningar under resans gång, säger projektansvarig Daniel Gideonsson på Trafikverket och berättar att den gamla vägen var så dålig bitvis så man har fått förstärka den med material som man har fått hämta till platsen från annat håll.
– I vanliga fall kan man använda sig av de massor man gräver i området för att förstärka. Men här blev den stora fördyrningen att vi fick skaffa mycket nytt material för att stärka vägen. Dessutom hittade vi andra saker som inte heller fanns med i förutsättningarna när vi räknade på projektet, säger han.
Bland annat hittade man en vattenreservoar som tillhörde Bergs kommun, flera vägtrummor som var dåliga som man fick gräva upp och byta ut. Vatten- och avloppsledningar samt IT- rör fick också grävas upp och flyttas om för att bygga den nya vägen.
Arbetet har tagit lång tid och vållat många bekymmer även för trafikanter och intilliggande företag.
Wikners Trä i Persåsen menade att man förlorade minst 30 procent av besökarna i somras eftersom trafikanterna uppmanades ta en annan väg.
Däckfirmorna i området märkte däremot en uppgång i affärerna, eftersom många trafikanter fick punktering, sönderslagna oljetråg och styrledningar.
– Tja, det är ju dubbelt det där. Det är visserligen bra för affärerna men många har varit ledsna och arga. De har velat ha ersättning från Trafikverket. Men det är ju svårt att få och dessutom har nog en del haft för hög fart på sträckan, säger Mattias Panhed, delägare i Mekonomen Bilverkstad i Svenstavik som redan märkt att däckaffärerna minskat på sluttampen av etapp 1.

Eapp 2 från Kövra till Månsåsen lättare och följer budgeten bättre, tror projektansvarige Daniel Gideonsson på Trafikverket. Den etappen blir klar om ett år. Foto: Erika Mikaelsson

Hela projektet budgeterades för 170 miljoner kronor och mångmiljonfördyrningen hamnar i första hand på den första etappen. Etapp 2 från Kövra till Månsåsen flyter på mycket bättre. Så här långt.
– Ja, där ligger vi bättre till enligt budget. Det har förstås varit mer berg vid sidan av vägen men det har ändå gått förhållandevis bra, säger Daniel Gideonsson som trots fördyrningen, utmaningar och klagomål ändå är ganska nöjd.
– Ett sådant här omfattande projekt går inte att utföra utan påverkan på omgivningen. Jag anser ändå att slutprodukten kommer bli bra när det är klart.
Etapp 2 av vägbygget på 321:an kommer att vara helt klart i november 2020.
ERIKA MIKAELSSON