Noterar att forskare tror att vår civilisation kan vara borta om 50 år.
Detta beroende på vår hela tiden ökande energiförbrukning.
Det faktum att vi också hela tiden ökar andelen förnybar energi hjälper inte när energiförbrukningen ökar.
Det säger sig själv att om vi säger att på tio år har energiförbrukningen fördubblats. Och för tio år sedan var det 99 procent fossila bränslen!
Och idag är andelen 30 procent förnybar energi, på dubbla energiförbrukningen…….då kan ni själva räkna ut!
Det finns rapporter från framstående forskare som menar att vi skulle behöva minska energiförbrukningen med 90 procent för att komma i fas med miljömålen.
Det går naturligtvis inte ihop med ett samhälle som bygger på utveckling byggd på tillväxt som i sin tur hela tiden kräver mer energi och förbrukning av naturresurser!
Speciellt inte som dessutom olje- och gasreserverna också minskar kraftigt!
Tyvärr lär ju inget hända förrän vi är i ett akutläge där plötsligt hundratals miljoner människor flyr från akuta miljöhot eller till och med dör!
Nu verkar ju inte detta vara någon prioriterad fråga vare sig för nationella eller internationella politiker.
Men det borde det vara!