Miljön borde verkligen vara den viktigaste valfrågan. Det är bokstavligen en fråga om liv och död!
Och då är alla andra frågor underordnade.
Vad vill de olika partierna göra för att omgående och snabbt genomföra miljöförbättrande åtgärder?