Östersund förlorar statusen som messmörets huvudstad. Produktionen flyttar till Haninge.
Där ser vi vådan av att avhända sig lokalt ägande.
Gäller alla företag, inte minst i media.
Gäller för övrigt även administrativa områden.
Så storregion, tack, men nej tack!
Mesekokare var ett utryck som inte var speciellt smickrande i min ungdom.
Innebörden har knappast ändrats på 40 år.
Avsåg någon som var lite trög och som bara kunde låtas kontrollera det långsamma kolandet av mese. Ett statiskt kontrollerande med andra ord.
Passar väl ganska bra på regionråden.
Regionråden som skulle ta krafttag för att vända den ekonomiska utvecklingen verkar ha misslyckats.
Så överraskande.
Regionens underskott för året har nu räknats upp till 238 miljoner.
Jaha, ja, det spelar ju ingen roll.
Det är ju gunås inte de som ska betala notan.
Det blir du, och jag!