Släng förslaget om ny regiondelning av landet i papperskorgen.
Har sällan sett en så illa underbyggd skrivbordsprodukt.
Den region vi skulle ingå i blir lika stor som hela Centraleuropa.
Vi kan väl på goda grunder anta att Umeå blir administrativ enhet!?
Som jag tidigare skrivit.
Skatteunderlaget blir väl inte bättre för att vi slår ihop fyra regioner och län?
Avstånden minskar väl inte?
Enda sättet att få någon ekonomi i det hela är att man genom detta kraftigt minskar antalet tjänstemän?
Och det tror jag inte kommer att hända.
Något sjukhus lär väl också få stryka på foten.
Men var de stora fördelarna och förtjänsterna finns har jag svårt att se!
Däremot är det enkelt att se nackdelarna.
Vi får alla ännu längre till maktens centrum. Det är inte bra för demokratin. Och just förslaget om nya regioner är ett typexempel på förslag som utformas av makthavare som befinner sig i centrum!
Makthavare utan egentlig känsla för och kontroll av hur landet ligger.
Region Jämtland/Härjedalen är redan en STOR region. Lika stor som hela södra Sverige.
Det räcker gott så.