En av Östersunds stora fastighetsägare presenterar ett förslag för hur Östersunds centrum ska förändras.

Och plötsligt kvittrar kommunens ledning förtjusta över förslaget.
Ja, det finns en total politisk enighet om att gå vidare med förslaget.
Nyligen kom tvärvändningen från politikerna om att det hädanefter skulle satsas på centrum.
Inget mer i Lillänge eller Odenskog.
Det efter att man år efter år sett till att skapa något i just dessa områden som kunde ha blivit mycket bättre.
Istället för att tillåta alla fula plåtlådor där man måste gå ut och in, ut och in och där möjligen en kandidat till Iron Man klarar av att avverka området till fots.
Tänk om man från politisk håll satt ner foten och bara gett tillstånd till en galleria i området.
Ett ställe där kunderna kunde gått in i en ände, runt och ut i den andra. Ett ställe med restauranger där man även på vintern kunde låtsats att man satt ute och åt.
Då hade området kunnat bli ett dragplåster för norrmännen och inte minst ett alternativ till Birsta.
Istället för det funktionella men fula och oattraktiva affärsområde som det blev.
Det nya förslaget innebär en total ombyggnad vid busstorget om det genomförs.
Varför inte? Busstorget är idag FULT, men funktionellt.
Kan man behålla det funktionella med bussarna och göra det hela till ett dragplåster i centrum, bra!
Sedan kan man vl kanske tycka att med det samhällsplaneringsansvar som ligger på politiska nämnder och det ansvar för utveckling av staden som åligger politikerna, att man själva kunde komma med några egna idéer?