Imam skytten i Strömsund fick sitt straff höjt i Hovrätten från 18 års fängelse till livstid och sedan livstids utvisning.
Tja, då sitter han minst 20 år.
Att den Uzbekiska staten låg bakom vågar ingen av domstolarna fastslå………bara att någon gjorde det!
Regionfrågan rör upp känslor.
Nu har till och med våra andra tidningar vaknat.
Det är naturligtvis rena skämtet att en sådan här avgörande fråga för innevånarna i länet inte verkar ska avgöras av oss som bor här.
Nej, som det ser ut idag ska beslutet fattas över våra huvuden.
Låt alla i samband med nästa val rösta även i denna fråga.
Eller vi kanske ska skrota demokratin direkt.