HALLEN (JT) Det är brist på läkare som vill verka vid Hallens hälsocentral. De senaste månaderna har läkare från Åre täckt upp då man haft svårt att rekrytera till hälsocentralen och nu är den stängt helt under sommaren.
– Det har varit svårt att hitta läkare som vill jobba i Hallen, säger verksamhetschefen för Åres hälsocentraler. Något som på lång sikt hotar framtiden för hälsocentralen.
Hälsocentralen i Hallen är stängd nu under sommaren. Svårigheter att anställa en fast läkare på hälsocentralen har under våren alltså inneburit att man åkt från Åre för att täcka upp i Hallen. Tidigare hade man ett samarbete med Myrvikens hälsocentral men det avslutades i våras, säger Sofia Leje, verksamhetschef för Åres hälsocentraler.
– I mars så ville man inte längre fortsätta med det här i Myrviken och sedan dess har vi ingen läkarbemanning i Hallen utan har skickat läkare från Åre. Det har varit väldigt svårt att rekrytera någon som vill jobba i Hallen.
Att man stänger under fem veckor har dock ingenting med svårigheten att rekrytera att göra, säger Sofia Leje. Att man sommarstänger under de mest intensiva semesterveckorna är en patientsäkerhetsfråga för att kunna garantera bra och säker vård, säger hon.
– Hallens hälsocentral är bara en filial till hälsocentralen i Järpen och därför hänvisas patienter dit mellan vecka 27 till 31. Förr stängde även hälsocentralerna i Järpen och Åre under sommaren.
Varför hänvisas man inte till Myrviken istället, som ligger betydligt närmare?
– Eftersom det är en filial till Järpen så är patienterna listade i Järpen. Men man har frihet att välja vilken hälsocentral man vill åka till och vara skriven på. Men det är naturligtvis bäst att vara på samma ställe för kontinuiteten, säger Sofia Leje.
Hälsocentralen i Myrviken ligger 1,5 mil närmare Hallen än den i Järpen och Sofia Leje säger att den som vill byta hälsocentral kan skriva sig på exempelvis Myrvikens hälsocentral genom en blankett som finns på hälsocentralen. Men efter femte augusti öppnar hälsocentralen i Hallen igen.
– Efter semestern återgår det till normalläget igen. Men det är fortsatt svårt att rekrytera så vi fortsätter att skicka läkare från Åre.
Så svårigheten att rekrytera gör inte att det finns en risk att man stänger i Hallen?
– Inte som det ser ut just nu. Jag har hopp om framtiden men det är svårt att rekrytera läkare och det gäller inte bara i Hallen. Just nu är det värre än vad det brukar vara med stora pensionsavgångar. Och det är inte bara distriktsläkare utan även sekreterare, undersköterskor och så vidare som behövs. Jag tror inte att befolkningen har koll på hur svårt det är just nu, säger Sofia Leje.
Vad kan man göra för att få läkare att vilja jobba i Hallen?
– Det viktigaste är att man vill jobba som ensam läkare på hälsocentralen. Det finns en del som vill jobba så men det är inte alla som bara vill ha sköterskor och liknande som kollegor. Utmaningen under hösten är att få tag på den personal som behövs.
CAJ KÄLLMALM
Foto:
Hallens hälsocentral håller stängt under juli månad och öppnar igen femte augusti. Men man tvingas att skicka läkare från Åre då det inte gått att rekrytera någon läkare till hälsocentralen.