STORLIEN(JT) Nu har schaktarbeten och sprängningar börjat för det största nybyggnadsprojektet i Storlien sedan högfjällshotellet byggdes på 1880-talet. Det är Svenska Handelsfastigheter AB, som i en första etapp av tre investerar cirka 250 miljoner kronor i en ny handelsplats intill norska gränsen. Butikshallen beräknas till 10 650 kvadratmeter och är tänkt att stå klar i april 2020. Den kommer att inrymma fyra butiker med Coop och Eurocash som största hyresgäster. De bedriver redan gränshandel i området och har länge haft ett stort behov av att följa med utvecklingen och expandera.
– Genom den nya hallen kommer Coop och Eurocash att kunna flytta in i dubbelt så stora lokaler, säger Thomas Holm, som är vice VD i företaget och en av grundarna.
De gamla lokalerna kommer att rustas upp och anpassas för nya hyresgäster. Denna fas av utbyggnaden motsvarar etapp två, som också beräknas att invigas under 2020 men ytterligare en etapp tre planeras att bli klar längre fram.
-Vi vet att det finns ett tillräckligt kundunderlag. Gränshandeln omsatte under 2017 drygt 25 miljarder, ökade med nio procent och väntas fortsätta öka långsiktigt. Intresset är stort och vi för diskussioner med ytterligare hyresgäster. Den exakta omfattningen av etapp tre och vilka butiker som kommer att etablera sig här avgörs av hur handeln utvecklas vid de två första etapperna. Totalt kan handelsplatsen komma att omfatta cirka 24 000 kvadratmeter till en investering på drygt 400 miljoner. Vi kommer också att medverka till att det byggs bostäder, men inte själva utan söker andra aktörer som gör det, säger Thomas.
Han och familjen har blivit förtjusta i bygden och sedan en tid har de bosatt sig i Storlien och alternerar med bostaden i Stockholm.
-För sex år sedan köpte vi SMHI-s gamla väderstation och renoverade den för att bo här under delar av året. Vi kommer också att ställa oss i kö till den förskola vi hoppas ska byggas, säger Thomas.
Med tiden fick han ögonen på att medverka till en utvidgad gränshandel, inte minst förvärva den mark som behövdes och efter att Thomas tillsammans med Lennart Sten och Johan Röhss grundat Svenska Handelsfastigheter AB blev det verklighet. Företaget ser sig som den långsiktiga fastighetsaktören som i samverkan med detaljister skapar morgondagens handelsplatser och de har, sedan starten för 3,5 år sedan, haft en språngartad utveckling. De finns idag i över 65 kommuner och äger 95 fastigheter på totalt 480 000 kvadratmeter till ett värde av 7 miljarder svenska kronor.
Det är mycket pengar på kort tid. Har ni något riskkapitalbolag eller holdingbolag i ryggen?
-Nej, absolut inte. Våra finansiärer vill ha ett långsiktigt och stabilt affärsförhållande. Pengarna kommer exempelvis från Kåpan, 4:e AP-fonden och Länsförsäkringar liv. Att vi expanderat så snabbt beror på att vi till 99 procent förvärvat fastigheter. Byggen, som i Storlien, tillhör undantagen.
I övrigt, hur ser er framtidsvision ut?
– Vi vill utveckla våra fastigheter på ett hållbart sätt. Därför kommer alla byggnader i Storlien vara miljöcertifierade med bergvärme och solceller och vi siktar på att ha det högsta antalet laddstolpar för elbilar på en handelsplats. 80 stycken av samtliga sorter, säger Thomas Holm.
Vad säger då Åre kommun om bygget? Daniel Danielsson, C, är kommunstyrelsens ordförande.
–Vi har vetat att det finns en betydande potential här i Storlien som vi nu ser förverkligas. Vi ser fram emot de nya arbetstillfällen som kommer att skapas och det här är också den injektion området behöver för inflyttning, säger Danielsson.
TEXT & BILD
HÅKAN TORESSON
[vfb id=1]