Länsstyrelsen sköter inte underhållet på Lövkläppen

HENVÅLEN (JT) Gårdarna i Lövkläppen förfaller och taken rasar in. Ett exempel på att bildande av naturreservat inte räddar viktiga historiskt och kulturella byggnader.
Åtminstone när länsstyrelsen i Jämtland förvaltar egendomen
.
— Jag kan bara säga att det är skamligt, framförallt när länsstyrelsen på sin hemsida verkligen talar om hur viktigt det är att bevara området och dess byggnader, säger Daniel Larsson som passerade Lövkläppen häromdan.
Då hade ett av taken gett upp på en av de större ladorna och flera av de byggnader som finns är förfallet tydligt.
Länsstyrelsen skriver själva om Lövkläppen, som ligger inom Henvålens naturreservat, att det är särskilt värdefullt historiskt och kulturellt. Gården har därför förklarats som riksintresse för kulturmiljövården.
Det betyder att den på lång sikt ska skyddas mot alla åtgärder som kan skada eller förstöra den. Något som Länsstyrelsen och Statens Fastighetsverk totalt har misslyckats med.

Lövkläppen fotat en fin vårdag 2019. Foto: Daniel Larsson

— ­Naturligtvis är det inte bra, det kan jag se på bilderna. Men vi har varit medvetna om att någon form av upprustning måste ske, säger Per Sander, chef för naturskydd och förvaltning vid Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Enligt honom har det redan tagits fram ett förslag på de mest akuta åtgärderna. Men det saknas pengar.
— Det kommer att kosta runt 3,4 miljoner kronor. Det är pengar som varken vi eller ägaren Statens Fastighetsverk lyckats skaka fram, säger Per Sander.
— Men förhoppningsvis kan vi redan till sommaren ordna det mest akuta.
Då Lövkläppen är klassad som riksintresse för kulturmiljövården rustades under åren 1994-95 flera av byggnaderna. Målet var att renovera alla byggnader men pengarna tog slut.
— En del av husen blev bra rustade, men mycket gick snett. Det var lite för många som ville bestämma av de gubbar som kom hit med helikopter, säger en av de snickare som då jobbade med renoveringen.
Ett av husen. Behovet av ett riktigt tak är stort. Nu börjar det rasa i Lövkläppen. Foto: Daniel Larsson

— Det var lite spel för galleriet, några av cheferna ville nog ha ett eget jaktställe här. Det här med kulturhistorik var inte så noga då det plötsligt skulle monteras gasolutrustning, solceller och diskbänk i en av stugorna från 1700-talet.
När det rustades som bäst för 25 år sedan fanns det långt gångna planer på att orda en utställning i en den stora ladugården. Gamla saker fanns det gott om. Men även den idén försvann i samma veva som slantarna tog slut.
— Med facit i hand vore det bättre om någon privatperson tagit hand om Lövkläppen. Att Staten och Länsstyrelsen kan missköta något på det här sättet är inget annat än skamligt, säger Daniel Larsson.
HÅKAN PERSSON
[su_box title=”Fakta Henvålen”]Ungefär 2 mil sydost om i väglöst land Storsjö ligger Lövkläppen, eller Henådalen som det kallades i husförhörslängden. Lövkläppen ligger i Henvålens naturreservat i landskapet Härjedalen men i Bergs kommun. Storleken på naturreservatet är 7 km². Förvaltare är Länsstyrelsen Jämtlands län. De första bosättarna kom på 1700-talet och sista familjen som lämnade Lövkläppen flyttade därifrån 1938. Reservatet omfattar bland annat fjällområdena Henvålen, Lövkläppen och Graftruet. Särvfjället är högst med sina 1 170 meter. [/su_box]
[su_divider text=”Tillbaka till sidans topp” divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Läs denna och många fler artiklar i senaste numret av e-tidningen! (Obs! Kräver inlogg)