Bytet mellan Storfinnforsen-Midskog försenat och fördyrat

BORGVATTNET(JT) Nu avbryter Svenska Kraftnät upphandlingen kring kraftledningsbytet Storfinnforsen-Midskog. Bygget skulle ha varit klart under hösten i år. Nu försenas det till 2022. Det hela var budgeterat till ca 500 miljoner kronor men fördyras nu avsevärt. Hur mycket vill man i nuläget inte uppge.
24:e februari 2017 kunde man i Jämtlands tidning läsa om att Sandahls entreprenad och Tecnolines vunnit Svenska Kraftnäts upphandling om byte av 217 kraftledningsstolpar på den 6,2 mil långa sträckan mellan kraftverken Storfinnforsen och Midskog. De hade då etablerat platskontor i Borgvattnet, och planen var att allt skulle vara klart hösten 2018. Men som icke sällan är fallet, ville verkligheten något annat.
Redan sommaren 2017 tvingades man revidera planerna, då på grund av bristande stålkvalitet i stolparna. Så istället för att helt slutföra halva sträckan i taget, beslöt man att skjuta fram stolpbytena, och först utföra alla markarbeten längs hela sträckan. Därefter fokuserade man på att montera ihop stolparna, som nu var av godkänd kvalitet. Rivningen av de gamla, liksom resandet av de nya skulle starta i augusti 2018. Trodde man. Då fick den städslade helikopterfirman uppdrag att istället släcka skogsbränder i Sydeuropa. Så ett nytt beslut fattades; att flytta fram stolparbetet till mars 2019.
Vid det laget hade huvudentreprenörerna Sandahls och Tecnolines börjat få nog, och efter ett möte med Svenska Kraftnät i december 2018 valde de att säga upp kontraktet. Vid det laget hade Tecnolines även ekonomiska problem, och förmådde inte göra rätt för sig inför vissa av sina lokala underentreprenörer och leverantörer. Än idag har Tecnolines flera obetalda leverantörsfakturor.
Våren och sommaren 2019 har Sandahls och Tecnolines ägnat sig åt att avetablera sitt platskontor och sina lagerplatser, och numera är det Svenska Kraftnät själva som betalar hyra för dessa platser där stolpar och linor ligger placerade. Meningen var att en ny huvudentreprenör skulle finnas på plats i början av september i år, men det gick i stöpet, och en ny anbudstid inleddes med stoppdatum i november. Tanken var att kunna presentera den nye entreprenören i mitten av december, men än en gång ville verkligheten annat, och här citeras Svenska Kraftnäts kommunikatör Jonna Lahdensuo:
Svenska Kraftnät har fattat beslut om att avbryta den pågående upphandlingen av entreprenör för Storfinnforsen-Midskog. Anledningen till beslutet är bristande konkurrens, då endast ett anbud inkom, samt att det offererade priset långt överstiger projektets budget. Det kräver att Svenska Kraftnät gör ett omtag. En ny upphandling kommer att inledas i vår med målsättningen att avtal ska vara tecknat med en entreprenör till sommaren 2020. Det innebär att idrifttagningen av den förnyade ledningen försenas ett år till 2022. Till dess att ett avtal är tecknat med en ny entreprenör kommer inget arbete att utföras längs med ledningen.
Undertecknad ställde sedan frågan om inte SvK överväger att slutföra arbetet i egen regi, men fick svaret att man inte har personella resurser därtill. Den ursprungliga budgeten enbart för markarbetena låg på 250 miljoner, och delen ovan jord, stolpar och linor, på mera än så. Nu blir alltså projektet minst fyra år försenat, och konsekvenserna för skattekollektivet är helt ogreppbara. Som en lokal entreprenör sa, efter att ha plockat ihop tusentals stockmattor, som sedan kommer att behöva läggas ut igen:
– Det är inte ens roligt att fakturera, när man ser hur pengar bränns i onödan.
LARS BLIXT
Läs allt från senaste numret online här (OBS! Kräver inloggning)