Att Regionen beräknas gå över 200 miljoner kronor back i år känns liksom inte när man hör och ser politiker och tjänstemän agera.
Själva insikten verkar saknas.
Annat kan jag inte tolka det faktum att man hux flux köper en villa som ligger vid Tysta Vägen på länssjukhusets baksida.
Anledningen till att den krisande Regionen plötsligt lägger 6 miljoner på ett villa köp verkar vara att det var den enda fastigheten i kvarteret som inte ägdes av Regionen!
Hörde med ett halvt öra en intervju med ansvarig tjänsteman om vad man skulle göra med fastigheten.
Post och pakethanteringen var trångbodd idag. Bra att ha i framtiden. Och sist men inte minst, hittar vi inget annat att göra med huset så får den väl bli tjänstebostad!!!!
Jag ska med intresse följa vad som sker med detta hus.
Jag kan väl inte tänka mig något sämre pedagogiskt grepp i en situation där hela organisationen ska spara tresiffriga miljonbelopp i år, än att köpa en villa för sex miljoner.
Och det tydligen för att den låg där och var till salu!
Vilka signaler skickar det ut i organisationen?
Knappast att man ska vända på varje krona.
Men varför bry sig?
Det är ju ändå du, jag och alla vi andra som ska betala i slutänden!
Så varför ska vi ha några synpunkter!
För övrigt….trevlig helg!