ÖSTERSUND (JT) I Jämtland har mycket offentlig konst försvunnit under åren men mycket har också återfunnits, undanställt i den egna verksamhetens lokaler.
I december 2018 avslöjades att 23 konstverk till ett värde av 567 000 kronor försvunnit från Regeringskansliet i Stockholm. I Jämtland saknar Östersunds kommun och Region JH konst för ännu högre belopp.I oktober 2014 slog Östersunds kommun larm om att 317 verk saknades i deras samling som totalt omfattade 5008 konstverk.
Hur mycket är det som saknas idag? Den frågan riktar vi till Östersunds kommuns konstassistent Cathrine Johansson:
–Det är ungefär lika nu. Det går ju runt lite så, en del kommer tillbaka men annan försvinner. En hel del konst har varit borta sedan 80- och 90-talen.
–Det är ungefär 350 som är borta, av den lösa konsten. Tavlor och skulpturer.
Hur mycket är det försvunna värt?
–Det är svårt att uppskatta, men mellan 500 000 och en miljon kronor.
Är något av de försvunna verken särskilt mycket värt?
–Inte vad jag kan komma på nu, men det är bland annat två verk av Lennart Rodhe, det är värdefull konst.
Vad beror det på att konst försvinner?–Mycket är det ju att man gör om. Man målar om, ändrar verksamhet. Konsten ställs in i förråd och glöms bort. Personal slutar som haft hand om konsten.
–Jag vet att några verk har blivit stulna, fortsätter Cathrine Johansson och berättar om 5-6 verk som försvann vid en flytt till ett äldreboende på Rådmansgatan. Den senaste stölden var ett verk av Gunilla Samberg som hängde vid biblioteket på Jämtlands Gymnasium Wargentin. En tavla på cirka 30×30 centimeter.
–Lätt att stoppa ned i ryggsäcken.
Har det kommit tillbaka några verk sedan 2014?
–En del verk har kommit tillbaka, säger Cathrine Johansson och ger ett exempel. Några bilder av Curt Asker återfanns i en källare på Tavelbäcksskolan.
Kristina Strömgren är tillträdande konstassistent i Östersunds kommun. Hon har gått en pedagogisk utbildning på Konstfack och berättar att hon kommer att fokusera på mötet mellan konstverk och betraktare. Tala om vad det är för konst som köps in och varför. Inom kommunen måste det vara tydligare vad som är konst och att den representerar ett värde.
–Det är någonting jag har fått i uppdrag med min tjänst, säger Strömgren.
Östersunds kommun är inte ensamma i länet att sakna konst. På region JH rapporterades i april 2016 att 483 verk av totalt 8650 saknades. Regionens konsthandläggare Karin Larsson berättar att sedan dess har 59 verk kommit åter. Det är verk som helt enkelt återfunnits i verksamhetslokaler.
–Ofta handlar det här om att konst ställs i förråd, berättar Larsson. 2016 års inventering fick till effekt att många såg efter om de hade någon konst undanställd.
Har det försvunnit några andra verk sedan 2016?
–Jag har inte möjlighet att inventera årligen, så jag kan inte svara på det.
Hur mycket är den försvunna konsten värd?
–Det har jag inte möjlighet att svar på.
Är något av de försvunna verken väldigt mycket värt?
–Nej, inget extremt verk på så vis.
Har det skett något uppmärksammat försvinnande sedan 2016?
–Inte vad jag kan säga.
Karin Larsson berättar att sedan 2016 har rutinerna blivit bättre på att redovisa konst. Det handlar exempelvis om att rumsnummer ska redovisas för varje verk och att de ska stå på särskilt avsedda platser. Sådant som införts redan tidigare men som inte alltid följts.
–Det tar tid att jobba in rutiner.
TEXT OCH FOTO
TORBJÖRN ARONSSON