HACKÅS (JT) Bergs kommun fick inte gehör av Kronofogden för vräkning av åkeriföretag. Kommunalrådet vägrar svara på Jämtlands Tidnings frågor!
Bergs kommuns försök att slänga ut ett åkeri från en lastbilsplan i Hackås misslyckades. Kommunens begäran om särskild handräckning från Kronofogdemyndigheten (KFM) för att avhysa Walltins åkeri i Hackås avvisades av KFM, som i stället gick på åkeriets linje. Nu måste kommunen överklaga till Tingsrätten för att driva frågan vidare. Åkaren Bosse Walltin ser utfallet som en delseger men vill inte ta ut något i förskott utan avvaktar kommunens vidare hantering i frågan.
Det var Bergs kommun som för en tid sedan begärde särskild handräckning från KFM för att avhysa Walltins åkeri som påstods ha annekterat, förfulat, skräpat ner samt länge saknat giltigt nyttjandeavtal för området där åkeriet har sin bas. Walltin bestrider, via sitt juridiska ombud, anklagelserna på samtliga punkter och hävdar att kommunen de facto hänvisat åkeriet till området för mer än trettio år sedan och att det finns skriftliga handlingar som på olika sätt visar det.
I det tio sidor långa beslutet från KFM beskrivs kriterierna för hur den juridiska bedömningen skett. Bergs kommun är sökanden och Walltins åkeri svaranden. ” KFM finner att den åberopade bevisningen inte tydligt visar på att det finns något tydligt nyttjanderättsavtal. Det synes däremot finnas en långvarig acceptans för svarandens uppställning på platsen, även om denna inte än kommit att formaliseras genom ett definitivt nyttjanderättsavtal. Denna acceptans talar alltså med en viss styrka för att svarandens åtgärd skett med lovlighet. Sökanden kan därmed inte sägas ha visat att svaranden olovligt rubbat sökandens besittning till fastigheten.” KFM ser också Walltins invändning som relevant angående att det funnits någon form av rätt för åkeriet att använda platsen för att ställa upp egendom och därför kan KFM inte heller juridiskt bortse från det. På dessa grunder avvisar Kronofogden Bergs kommuns begäran om särskild handräckning. Likaså tar KFM kommunen i örat angående en begäran att utvidga talan vad gäller två hus, ett plåtgarage och ett magasin, som kommunen också vill få bort från planen ”om dess byggnader tillhör svaranden”, skriver kommunen. KFM konstaterar att en taleändring, som syftar till att utvidga talan, inte är tillåtet sedan målet tagits upp till prövning. Därför avvisas begäran om särskild handräckning även i denna del. Bosse Walltin, som drivit åkeri med basen i Bergs kommun i snart 42 år och bland annat kör djurfoder och livsmedel över hela landet är fortfarande fundersam över vad kommunen håller på med.
-Samtidigt som kommunen hjälper ett åkeri i norra änden av planen så försöker de slänga ut oss i den södra delen. Jag förstår fortfarande inte riktigt varför. Just nu är det extra känsligt för oss och vi behöver verkligen planen eftersom vi håller på att utveckla. Vi är totalt fyra som kör, därav två anställda, jag själv och sonen Magnus som redan är delägare. Hans grabb, Sebastian, 17 år går på fordonsprogrammet, är också på väg in och jobbar redan en hel del på lediga stunder. Kommunen borde väl kunna tänka längre än näsan räcker och stötta de företag som ändå finns. Ett möte vore väl bättre än att våra jurister ska slå varandra i huvudet med paragrafer, säger Bosse Walltin som fortfarande vill köpa marken och öppnar dörren till förhandlingar.
För snart två veckor sedan frågade Jämtlands Tidning kommunalrådet Therese Kärngard, via mail, en rad frågor om hur Bergs kommun ser på saken men ännu vid pressläggning denna vecka hade inget svar kommit.
TEXT OCH FOTO
HÅKAN TORESSON
 
Bild. 1. Bildtext: