Protester i Ås efter kommunens planer att bygga bostäder

ÅS (JT) Det är massivt motstånd mot kommunens planer på att bygga bostadshus vid Ås båthamn. Cirka 60–70 lägenheter i form av radhus och flerfamiljshus planeras, för omkring 200 personer.
Som en följd av planerna, har det uppstått en gränskonflikt. Lantmäteriets mätningar visade nämligen att kartan inte stämmer med verkligheten. Kommunen har byggt  delar av båthamnen på privatpersoners mark.
Planprocessen med det nya bostadsområdet är full igång och detaljplanen har varit ute för samråd. Det  resulterade i att över 50 skrivelser med protester lämnades in till kommunen. Det massiva motståndet  mot byggplanerna verkar gälla mot media också, för ingen som Jämtland Tidning varit i kontakt med vill ställa upp och prata om byggplanerna. ”Just nu är jag inte intresserade av att fronta mitt eller de boendes åsikter under eget namn” skriver en person i ett epostmeddelande. En Täng-bo, som vill vara anonym, säger dock följande:
–Det känns inte som någon höjdare att det planeras trevåningshus, det tycker ingen här. Det här dessutom det enda stället i Ås idag som man kan ta sig ned till stranden på, så det är ju tråkigt.
Men Täng-bon avslöjar också något annat viktigt: att det har blivit stora problem med gränserna. Detta efter Lantmäteriet varit där och utfört mätningar. Kartan stämmer inte med verkligheten och många är upprörda.

Så här är Ås båthamn tänkt att se ut. Men under processens gång uppdagades det genom Lantmäteriets mätningar att delar i dagsläget ligger på privatpersoners mark

Fastighetschef Tomas Nilsson på Krokoms kommun svarar så här när Jämtlands Tidning kontaktar honom om detta:
–Då vissa gränser var oklara begärde kommunen en gränsbestämning av Lantmäteriet. Det i sig är ingen ovanligt eller unikt att gränser som finns redovisade i fastighetskartan har ett osäkert läge.Lantmäteriet har nu tolkat in gamla handlingar och har kommit fram till en tolkning av vart gränserna går. Den tolkning skiljer sig, precis som du skriver, på ett par ställen mot för hur gränserna är redovisade i kartan. Den nya tolkningen har nu lantmäteriet skickat över till samtliga berörda fastighetsägare för godkännande. Därefter tar lantmäteriet beslut som då, om ingen överklagar ärendet, vinner laga kraft.
Han förklarar mer:
–Som det verkar så ligger delar av båthamnens funktioner på grannfastigheten. Det har inte funnits skäl att tro att det som anlagts inte legat på kommunens mark så det har i så fall skett i god tro.
Täng-bon menar att det är en större konflikt och att kommunen borde vetat om gränserna, men Tomas Nilsson försöker tona ned i kontakten med Jämtlands Tidning. Fastighetschefen menar istället:
–Att kalla det för konflikt i detta läge känns aningen missvisande. När gränsbestämningen vunnit laga kraft är ambitionen att försöka lösa detta i samförstånd med berörda fastighetsägare.
För att visualisera den föreslagna detaljplanen har en boende i området tagit fram bilden nedan som visar vyn från Västra Birkavägen mot båthamnen. Hens kommentar är följande: ”Som ni ser är det stora och många byggnader som kommer att påverka vår närmiljö. Observera personen som lagts till som referens på den nedre bilden.”

Vid båthamnen drivs det under denna sommar ett café av kommunens sommarlovsentreprenörer. Först ut är kompisarna Elin Kleven och Saga Leyonberg som driver det i några veckor, sedan tar nästa vid.
–Väldigt många av de som kommer hit för att fika pratar om just byggplanerna och bråken med kommunen, säger hon.
Krokoms kommun har planerat in en utbyggnad av själva båthamnen. Det gamla reningsverket och uppställningsplatsen för båtar ska bort, enligt ritningarna
–Och klubbstugan där vi har kaféet idag kommer att rivas, berättar Elin vidare.
Jämtlands Tidning har försökt nå markägaren på vars mark båthamnen delvis byggts utan att kunna nå denna.
LOTTE MJÖBERG
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)