Virus eller inte

Det onormala är idag det normala!
Det mesta har vänts upp och ned av den pågående pandemin.
På den här arbetsplatsen märks det mest på att i stort sett alla jobbar hemifrån.
Telefonen används ännu flitigare och kontakter med andra minimeras.
Jämtlands Tidning försöker som vanligt ge er nyheter från alla delar av vårt län.
Mycket av det handlar just nu om hur föreningar, företag och personer påverkas av coronaviruset.
Frågan jag ställer mig är hur länge vårt samhälle klarar innan vi får skador på näringsliv som är oreparerbara?
Vi ska ju ha en framtid också efter pandemin.
Den enkät bland företagare i länet vars resultat vi redovisar i detta nummer är ingen uppmuntrande läsning.
Det hemska är ju att man som enskild företagare inte kan göra speciellt mycket för att förbättra sin situation.
Nu blommar ändå kreativiteten med drive in försäljning, matkassar och liknande.
Även våra idrottsföreningar påverkas kraftigt negativt av coronaviruset.
Ett föreningsliv som i mångt och mycket håller igång vårt län.
Våra konkurrenter korttidspermitterar anställda.
Där är vi inte ännu. Och det är en åtgärd som jag hoppas vi ska kunna undvika.
Vi kör på och räknar med att fortsätta ge er prenumeranter länets bästa lokaltidning!
RALPH RENTZSCH
[su_divider divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Denna ledare och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)