På rein Jamska

”Apropå de nya orden, så tänker jag på Allan Edwalls Jämtsnoa: ’Henan kom a Annas fjåsen, huskut fin å agasam …”, skriver Karin Bränngård. Låten finns på Allans skiva ”Grovdoppa” 1979. Allan Edwall var oerhört produktiv. Utöver filmer, teater och teveproduktioner, så var han också visförfattare och spelade in sex skivor. Eva Sundin har satt […]

På rein jamska

Kära läsare, hittills har jamskan varit i Jämtlands Gratistidning, men nu önskar redaktionen att den ska finnas här för våra trogna läsare. Innehållet kommer att bli liknande, men med en liten skillnad, vi kommer att dra en vinnare bland dem som svarat rätt på jamskorden och denne belönas med en trisslott. Förra numrets jamsk-ord var […]

På rein jamska (nr 17)

I förra jamsk-spalten hade vi orden ’ampen antimen, auge’  och överkursen  ’anörse’ (an-örse). Kanske inte så ovanliga ord, men det intressanta är att orden var hämtade ur den äldsta kända ordlistan på jamska från år 1715. Orden är de samma i dag och har alltså levt kvar i 300 år! Bland dem som kunde orden […]

På rein jamska (nr 16)

Bengt Mattsson på Frösön har en bok med jamska från sjuttonhundratalet. Det är Abraham Hülphers jämtlandsbeskrivning från 1775. Många ord i den jamtska ordlistan i den boken är samma som idag, och några blev tävlingsorden till detta nummer, nämligen  ’bjenn, bjälla, blister’. De som kunde orden, kan alltså ord som användes på 1700-talet! Bland dem […]