BISPGÅRDEN(JT) Karin 87 år i Bispgården vill inget hellre än att flytta till särskilt boende på seniorboendet Nipängen. Men trots att det finns lediga lägenheter kan hon inte flytta in. Hon är för frisk!
Trots att det finns ett sort behov finns inga beslut om vad som ska ske med de tomma lägenheterna i Nipängen.
Många äldre i Ragunda kommun vill ändra sin boendeform till särskilt boende,  även ett satelitboende eller trygghetsboende önskas utan att det går att få och många blir förtvivlade att det ska vara så svårt, ofta får de höra att ni är alldeles för frisk för ett särskilt boende enligt biståndshandläggarna!
JT träffar Karin i Bispgården, Karin Edblad 87 år ung! Karin flyttade till det bostadsområde där hon nu bor år 2000, men tycker nu att hon med ålderns rätt och sina svårigheter att både röra sig och verka i den vardag hon är van vid. Att hon borde få en plats där hon vill bo, på Nipängen i Bispgården.
Du har sökt till Nipängen, men inte fått någon plats Karin, vad hände när du vände dig till kommunen om ett särskilt boende?
-Det var efter att jag fått lunginflammation och inte kunde klara mig själv, då fick jag hjälp här i hemma i stället för att komma på Nipängen. Det var hemsamariten som kom, nu har jag matleverans, städhjälp och trygghetslarm, resten ska jag  klara själv, enligt kommunen.
Du har alltså ansökt om särskilt boende hos kommunen, vad hände då?
-Det har jag gjort, dom ansåg att jag var för frisk. De sa att jag kunde klä på mig själv, kunde kamma håret och att jag kunde bädda, dom drog upp sådana argument och då menade dom att jag var för frisk!
Var en biståndshandläggare hos dig och gjorde bedömningen om din status?
-Nej det var hemtjänsten som berättade för mig. De hade blivit ombedda att säga det till mig, berättar Karin.
Din önskan är alltså att få flytta till Nipängen, för den sociala samvaron och tryggheten som finns där i stället för den som du säger ”bikupan” som är här?
-Ja, det vill jag, och då är det enbart till Nipängen. Det är det enda som gäller ingenting annat. I Hammarstrand känner jag ingen och inte heller i Stugun.
Har man bott här i dryga 60 år och fått vänner så är det ju här i Bispgården jag vill bo, menar Karin Edblad.
Det finns tydligen lägenheter på Nipängen som står tomma! Stämmer det, vi frågade Elisabeth Kallander-Blom som verkar som förvaltningschef för stöd och omsorg i kommunen?
-Det finns trettiotvå lägenheter i särskilt boende på Nipängen av fyrtiosex stycken som det var från början.
Nu byggdes Nipängen  som ett servicehus från början men med tiden har det blivit förändringar i huset.
Där vi gjort om allmänna utrymmen med bland annat mindre matsalar för de boende.
Vi hade en stor matsal tidigare för alla och det var inte bra,berättar Elisabeth Kallander-Blom.
Men finns det då lägenheter som inte används och i dag står tomma?
 -Ja det finns tomma lägenheter där i dag, men det finns inget beslut om vad dom lägenheterna ska användas till utan det är politikerna som bestämmer det, berättar Elisabeth vidare.
Vi ställer frågan till Lennart Skoog som är ordförande i sociala utskottet varför dessa lägenheter står tomma, det måste väl vara i kommunens intresse att kunna hyra ut och få in hyror i stället för att de ska stå tomma?
 -Ja visst är det så, men vi har inte kommit till något beslut  i frågan om detta ännu  utan det får läggas i en framtida agenda, menar Lennart Skoog.
TEXT & BILD
Lennart Hobring

Vill du ta del av vad som händer och påverka din omgivning?
Prenumerera du också!
[vfb id=1]