KALL (JT) Nu rullar striden om en framtida fiskodling i Kall vidare och konstnären Rolf Kjellberg sågar planerna. Den 12 december 2018 antog samhällsbyggnadsnämnden i Åre kommun en detaljplan för landbaserad fiskodling på fastigheten Västgård 1:1 i Kall, men motståndarna var snabba att överklaga. Nu ligger därmed två överklagandeprocesser i stöpsleven. Den tidigare ansökan om tillstånd att påbörja planläggningen av fiskodlingen som mark- och miljödomstolen beviljade den 14 september 2018 överklagades av samma personer och har nu nått mark-och miljööverdomstolen. Prövning är beviljad. Överklagandet av den nu aktuella detaljplanen hanteras av Länsstyrelsen.
–Vi kommer att överklaga hela vägen, i alla led och till högsta instans, oavsett hur lång tid det än tar för det här måste stoppas, annars kommer det att drabba många. Egentligen tycker jag att vi borde sluppit det här överklagandet om förnuftet fått råda, säger Rolf.
Rolf Kjellberg är maskiningenjör från början men verkar nu som konstnär och författare och flyttade till Kallbygden för 22 år sedan. Han har länge tyckt att människan tar för stor plats på planeten, vilket han anser kommer att straffa sig framöver. Fiskodlingen är bara ett exempel. Han ser fiskodlingen som ett mycket riskfyllt äventyr och anser att fiskarna utsätts för grymt djurplågeri innan de avlivas. Han ifrågasätter var fiskfodret kommer ifrån, hur långt det har fraktats och vad det innehåller. Han ställer också frågan om det är vettigt att använda 3 kilo fångad havsfisk för att för att få fram ett kilo odlad fisk, vilket kan anses som lyxkonsumtion.
–Kan någon garantera att fiskfodret alltid är fritt från smittämnen eller andra farligheter, som riskerar att komma ut i Kallsjön, frågar Rolf.
Han är också tveksam till hela upplägget med ägare på långt avstånd och hur fiskodlingen kommer att påverka bygden i stort. 4 ton färdig fisk ska iväg varje dag, fodertransporter, skiftarbeten med låga löner, ökad trafik, lukt, buller osv.
–Vem ansvarar när något händer, undrar Rolf.
Rolf fokuserar också på de 300 liter vatten per sekund som han uppfattat ska in i anläggningen från Kallsjön.
–Det är lika mycket vatten som Harrån släpper ut i Kallsjön vid vårflod. Det kostar mycket energi och kommer att alstra både brus, buller och infraljud, som kan vara störande på mycket stora avstånd.
I sin överklagan ifrågasätter Rolf om de 300 liter smutsvatten i sekunden som han skriver ska tillbaka till sjön verkligen är rent, dessutom tio grader varmare än sjön. Vad händer då med ekosystemet? Han tvivlar starkt på reningstekniken och ställer också frågan vad som händer vid strömavbrott eller om tekniken fallerar av andra orsaker.
I sitt slutord i överklagan skriver Rolf Kjellberg: ”Vad jag här har kritiserat riktar sig enbart till ägargruppen bakom Cold Lake AB och den myndighet som godkänt projektet. Man har lockat med löften om 20 – 30 nya jobb och visat upp något stort och märkvärdigt men väldigt kamouflerat i vackra ord om säkerhet och miljöbra.”

Lennart Mattsson, ordförande i Kalls intresseförening ser fiskodlingen som viktig för bygden och ber Rolf Kjellberg skaffa sig lite bättre faktaunderbyggnad.

Men Rolf får mothugg. Från delar av Kallbygden utrycks besvikelse över vad Rolf Kjellberg och de övriga som överklagat håller på med. Lennart Mattsson, är ordförande för Kalls intresseförening där också sex byalag ingår.
–Vi måste se de möjligheter vi har till utveckling här i Kall och där har fiskodlingen stor betydelse. Alla har visserligen rätt till sin åsikt, men jag kan tycka att Rolf Kjellberg bör läsa på och skaffa sig lite mer sakliga och faktabaserade uppfattningar för mycket i det han påstår stämmer inte alls med verkligheten, säger Lennart Mattsson.
TEXT & BILD
HÅKAN TORESSON