Det är lite roligt med hur alla den senaste veckan plötsligt blivit tidningskramare.
Aldrig har den lokala journalistiken lyfts fram som så livsviktig.
Läs bara denna ledare i ÖP
http://www.op.se/opinion/ledare/lisa-magnusson-journalister-som-letar-kattungar-hinner-inte-granska-makten
Sent ska syndaren vakna som man säger………
Mittmedia har ju skapat en lokaljournalistisk kris inom sitt område.
Genom att under många år konsekvent lägga ner lokalredaktioner och skära ned på antalet journalister.
Samtidigt som man försöker använda så mycket gemensamt material som möjligt i samtliga tidningar.
Och, försökt styra över läsare och annonsörer i den digitala världen.
En affärsmodell som man nu abrupt övergivit.
När såg vi senast en riktigt lokal journalistisk politisk bevakning i våra kommuner utanför Östersund?
Man behöver folk på plats som känner folk och som har kontaktnät. Människor som lever i det område de skriver om.
Jämtlands tidning växer snabbt då vi erbjuder det läsarna vill ha. Lokaljournalistik.
Och vi ska utveckla detta ännu mer.
Lita på oss.
Prenumerera du också på den enda lokaltidningen i länet som bara är lokal.
Och som dessutom bara kostar 650 kr för en årsprenumerationen.
Vill du anmäla dig direkt klicka här
Eller ring 072-5506601