Tack ska ni ha alla kommunikatörer på Länsstyrelse, Region, länets kommuner och stora organisationer.
Utan er skulle våra konkurrenter ha svårt att fylla tidningen.
Ni har nämligen ersatt lokalredaktörerna och ett antal av de övriga journalisterna.
De pressmedelanden som skickas ut med utvalda foton publiceras i stort sett oförändrade.
Nu har vi på JT policyn att vi sällan använder pressmeddelanden.
Och gör vi det så försöker vi göra något eget av det hela.
Men det är klart, vi tar ju inte heller över 3000 kr för en prenumeration.
Igår la jag handen på den JT som kommer i morgon.
Som vanligt bara lokala nyheter.
För 650 kr helår………
//
Vill du prenumerera på Jämtlands tidning, en tidning med lokala nyheter, lokala ägare och en ansvarig utgivare och ledarskribent som är brutalt uppriktig ring 072-5506601 eller klicka här