FRÖSÖN (JT) Jamtli vägrar låta fotografen som äger fotorättigheterna få tillgång till de egna fotona! Nu hindras hans arbete med en ny fotobok!
Jan Andersson, välkänd, meriterad fotograf och reporter i länet med 45 år på Länstidningen, många fotoutställningar och en utgiven bok på sin meritlista, är nu mycket upprörd över Jamtlis agerande.
Orsaken är att han inte får tillgång till sina egna, över 100 000, negativ som förvaras i Jamtlis arkiv. Byråkrati och stelbenthet ligger bakom, anser Jan.
Upprinnelsen till den märkliga historien går några år tillbaka i tiden när LT flyttade från Rådhusgatan och det stora analoga bild och negativarkivet skulle tas om hand vilket LT hade svårt för själva. Frågan gick då till Jamtli som hade lämpliga lokaler där arkivet kunde skyddas mot fukt och annat. Det ledde till en överenskommelse där Jamtli tog hand om förvaringen mot en kontraktsbunden försäkran att ”Länstidningens redaktion har full tillgång till bild- och negativmaterial under kontorstid.” (Citat från kontraktet). Men den skrivningen har visat sig vara luft värd. Jan berättar att han planerat att göra en uppföljare till sin bok ”Jämtländska ögonblick,” och ville därför gå igenom negativen som förvarades på Jamtli.
– En dag ringde jag muséet och frågade om jag kunde komma över för att gå igenom mina negativ och fick då svaret av en tjänsteman att det inte gick. På frågan om varför svarade han att i så fall måste någon från muséet bevaka och någon sådan tjänst fanns inte. ”Jag kommer alltså inte åt mina negativ”, frågade jag, och fick svaret: ”Nej, eftersom vi inte har någon som kan sitta här med dig kommer du inte åt dem”. Jag frågade: ”Hjälper det om jag ringer till högsta chefen?” och fick svaret: ”Ja, gör det och begär att han fixar den där tjänsten också”, svarade tjänstemannen.
– I stället ringde jag till en annan avdelning på muséet och fick prata med olika människor som lovade att det här skulle de fixa. Det här var i juni och den sista kontakten jag hade var den 8 juni då jag under en mejlkonversation förklarat läget och fick följande mail tillbaka:
”Det låter ju tråkigt om vi inte skulle hitta någon lösning på detta problem. Jag tar med mig frågan så får vi återkomma med besked om vad vi kan göra åt saken.”
– Men ingen återkom, ingen har hört av sig och nu har det snart gått fyra månader. Nu kan jag bara iskallt konstatera att jag inte kommer åt mina egna negativ, berättar Jan, som därför skrinlagt planerna på en uppföljare till sin första bok ”Jämtländska ögonblick”, som för övrigt säljs på muséet.
– Uppföljaren hade de också kunnat få sälja men nu ser de ju själva till att det inte blir någon. Nu kommer jag att strida för att få tillbaka negativen så jag kan förvara dem hemma i stället. Det är mina bilder, det är jag som har copyright och det är jag som har bildrätten. Jamtli skulle bara förvara bilderna, säger Jan, som också skrivit till muséet och förbjudit dem att använda hans bilder som finns i arkivet.
Från Jamtli framhåller biträdande museichefen Christina G Wistman att det troligen rör sig om ett missförstånd och ber att få återkomma när man tittat närmare på saken. Museichef Henrik Zipsane viftar bort det som ett ickeproblem och ifrågasätter var Jämtlands Tidning kommer in i bilden när vi ringer och ställer frågor om vad som gäller och varför ingen hört av sig till Andersson.
– Vi är väl bara människor. Vi har haft semestrar och mycket att göra, det hela har väl fallit mellan stolarna. Säg till Andersson att han ringer mig så löser vi det, säger Zipsane och hänvisar till sin roll som ansvarig chef.
Men Jan köper inte resonemanget.
– Om en chef på fotoavdelningen stoppar mig när jag vill titta på mina egna negativ så säger Zipsane att jag ska vända mig till honom i stället. Då undrar jag vad den personen har för uppgift? Har jag fått nej från den chefen så är det väl det som gäller, vad ska annars Zipsane ha sina chefer till. På grund av det här har jag inte kunde ge ut boken. Bilderna är fortfarande inlåsta på Jamtli där de för övrigt verkar ha långa semestrar, avslutar Jan Andersson.
HÅKAN TORESSON

Den här boken ”Jämtländska ögonblick” ville fotograf Jan Andersson göra en uppföljare på men det strandade på byråkrati och stelbenthet.