Det är en stor ceremoni kopplat till workshopen och alla deltagande länders flaggor finns representerade på olika sätt.
Det är en stor ceremoni kopplat till workshopen och alla deltagande länders flaggor finns representerade på olika sätt.

ASPÅSNÄSET (JT) Ingrid Roth en av Jämtlands mest internationellt erkända konstnär har under veckan deltagit på den internationella workshopen i Bangkok arrangerad av Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala University. Ett årligt återkommande arrangemang där 50-talet internationella konstnärer från olika länder, i år totalt 26 olika nationer,  inom olika tekniker och uttryck bjuds in för att verka som inspiratörer för nuvarande och kommande konststuderande på universitetet.
– Det är en fantastiskt inspirerande och utvecklande upplevelse att få delta på denna typ av workshop även för oss etablerade konstnärer.  Jag ser detta som ett stort fredsprojekt där konsten enar och skapar förståelse mellan olika politiska system och mellan olika religiösa övertygelser.  Det är även något som leder till samverkan för framtiden, säger Ingrid Roth. Jag har haft förmånen att delta totalt 5 gånger sedan 2008 och det är spännande med alla relationer som skapas. En effekt av deltagande är att jag under nästa år kommer att ha en motsvarande miniworkshop här i Aspåsnäset med några av deltagarna från Asien och vi kommer då även att ha en utställning på Galleri Renee i Östersund, planeringen är redan i full gång.
Under 4 intensiva dagar arbetar konstnärerna med sina alster som därefter skänks till Universitetet. Under tiden följer studenterna arbetet och intervjuar sina favoriter. Efter workshopen skapas en stor utställning som är öppen för allmänheten under 14 dagar och därefter sänds konstverken ut på olika vandringsutställningar nationellt och internationellt under kommande år. Konstverken används även fortsättningsvis i utbildningssyfte och finns bevarade inom universitetet även för framtiden.
Vi årets workshop bjöds även på en symboliks handling för framtiden där alla deltagande konstnärerna fick vara med och plantera varsitt träd av den utrotningshotade arten Barringtonia asiatica.
Vid årets workshop bjöds även på en symboliks handling för framtiden där alla deltagande konstnärerna fick vara med och plantera varsitt träd av den utrotningshotade arten Barringtonia asiatica.