Igår presenterade Barbro Holmberg och Kent Johansson sitt delbetänkande om ny regionindelning för regeringen.
För Jämtland innebar det att vi ska ingå i Sveriges största region, Stornorrland! Det ska ske redan inom några år.
Igår kom också ett pressmeddelande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i länet.
Jag ska inte undanhålla er detta.
Sällan har jag sett en sådan floskelstorm nedsatt på papper.
Låt folket bestämma.
Ha en folkomröstning om länsborna vill höra till en storregion. OK, är det en majoritet som röstar för, inga problem.
Men att bli infösta i något toppstyrt politiker och tjänstemannaprojekt, mot en folkvilja, det tror jag vi alla kan undvara.
Men som sagt…..läs floskelstormen.
Och betänk, vi har de politiker vi förtjänar…och som vi röstat fram!
När ni läst och skrattat klart…ha en trevlig helg!
Pressmeddelande

Indelningskommitténs delbetänkande som presenteras i dag välkomnas av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna i Jämtlands län.
– Sveriges karta är sedan länge under förändring. Jag ser definitivt en styrka i att vi får några få men mycket tydligare och starkare regioner, säger Anna-Caren Sätherberg, ordförande för Socialdemokraterna i Jämtlands län, i en kommentar.
För att skapa en jämnare regional utvecklingskraft krävs att vi i hela landet blir starkare. I dag står de tre storstadslänen ensamma för mer än halva landets befolkning och har mellan 26 och 49 kommuner knutna till sig.
– Det skapar självfallet klyftor och orättvisor. Ett större skatteunderlag och ett högre invånarantal ger en starkare röst och det ger i sin tur makt, inflytande och nya möjligheter till självständiga prioriteringar och gemensamma satsningar, säger Anna-Caren Sätherberg vidare.
Regionfrågan handlar givetvis även om hälso- och sjukvård och inom det området finns redan i dag ett starkt samarbete att stå på och vidareutveckla. En större region får sammantaget fler och större resurser.
– Vi behöver få en demokratisk ordning som gör tydligt att politiska beslut på regional nivå tas av en folkvald församling, säger Monalisa Norrman, gruppledare Vänsterpartiet i Region Jämtland Härjedalen. Vi behöver också få en nationell struktur på myndigheter som sammanfaller med den regionala kartan. Det ger förutsättningar för verkningsfulla samarbeten och gemensam förståelse för regionernas olika villkor.
Regionalisering och urbanisering pågår över hela världen och även i Sverige rör sig invånarna över betydligt större geografiska områden än tidigare. De flesta samhällsfrågor i människors vardag berör mer än ett län – hur vi bor, arbetar, studerar, reser och använde såväl offentlig som privat service.
– Genom en organiserad och gemensam regionbildning i hela landet får alla invånare möjlighet att påverka i direktvalda organ. I dag hanteras de regionala samhälls- och utvecklingsfrågorna olika beroende på var man bor. I dag hanteras den regionala utvecklingen av 10 regioner, 7 samverkansorgan och 4 länsstyrelser, säger Karin Österberg, distriktsordförande Miljöpartiet de gröna Jämtland Härjedalen.
– I grunden är detta en demokratifråga. Vem ska ha makten att styra över vår regionala utveckling och tillväxt – statliga tjänstemän eller folkvalda jämtar och härjedalingar, fortsätter Karin Österberg. De lokalt förtroendevalda politikerna – kommunalråd och regionala företrädare på alla nivåer – kommer att finnas kvar i närmiljön på samma sätt som i dag.
Anna-Caren Sätherberg, ordförande Socialdemokraterna Jämtlands län
Tel. 070-220 91 65
Monalisa Norrman, gruppledare Vänsterpartiet Region Jämtland Härjedalen
Tel. 070-266 77 89
Karin Österberg, distriktsordförande Miljöpartiet de gröna Jämtland Härjedalen
Tel. 070-586 65 79