ÖSTERSUND (JT). Jämtlands Tidning har beviljats presstöd. Tidningen får ca. två miljoner kr retroaktivt för 2015 och för 2016. Det innebär att tidningens fortsatta utgivning är säkerställd och att den ekonomiska situationen förbättras avsevärt. I och med stödet förbättras också konkurrenssituationen med Mittmedia.
–Otroligt kul och skönt att få bekräftelse på att det vi jobbat så hårt med, d.v.s. lokala nyheter från hela länet är viktigt. Presstödet gör att vi kan fortsätta på den inslagna vägen och nu bli ännu bättre, säger Jämtlands Tidnings vd Camilla Olsson.
Jämtlands Tidning startade för två år sedan som en gratistidning som distribuerades en gång i månaden till alla hushåll i länet. Ifjol knoppades en ny tidning av från gratistidningen och Jämtlands Tidning blev en prenumererad veckotidning. Gratistidningen fortsätter under namnet Jämtlands Gratistidning att distribueras en gång i månaden till alla länets hushåll.
–Uppdelningen var logisk, men vi vet att många läsare blev lite förvirrade och blandar ihop tidningarna. Men efter ett år som veckotidning har Jämtlands Tidning funnit sin bas och vi fortsätter att utveckla konceptet, säger Camilla Olsson.
För att erhålla statligt presstöd måste en tidning uppfylla vissa krav. Bl.a. ha minst 1500 prenumeranter och innehållet måste till övervägande del bestå av inrikes- och utrikesmaterial, opinion, debatt och samhällsbevakning. Nyhetsförmedlingen ska ske genom notiser, artiklar, reportage och bilder.
–Vi har ju konsekvent satsat på att vara superlokala i vår bevakning. Vi har sakta byggt
upp en organisation med lokala redaktörer runt om i länet och vi fortsätter på den inslagna vägen, säger Camilla Olsson.
–Vi är ju ständigt på jakt efter personer som vill medverka och vi tror att det är de som bor i bygden som också bäst känner till vad som händer och sker, menar hon.
Beskedet om presstödet firas idag med stort tårtkalas för alla som jobbar på redaktionen.