Jämtlands Tidning har beviljats bidrag med 64.300 kr för att göra tidningen tillgänglig för synskadade.
Det är taltidningsnämnden, myndigheten för tillgängliga medier som anslagit pengar.
Avsikten är att redan inom några månader ska tidningen finnas tillgänglig för prenumeranterna som datorgenererad talsyntes.
Med andra ord, prenumeranterna ska kunna klicka på artiklarna och få dem upplästa.
– Det är självklart att synskadade ska ha möjlighet att följa med i den lokala debatten och i nyhetsflödet, konstaterar chefredaktören Ralph Rentzsch.