En av de som styr Region Jämtland med ansvar för länet sjukvård är Robert Uitto. Han titulerar sig förutom Regionråd också Diplomerad Homeopat!
Homeopati underkänner allt som vår vanliga medicin står för. Det är en pseudovetenskap och metastudier har visat samma resultat som placebo!
Att Uitto sitter där han sitter är ett faktum, att han är vald till sin post är också klart.
Men, så har vi det där att de flesta som hamnar på valbar plats kommer ju in. Det ska vara mycket till innan väljaren som väljer S börjar göra ändringar på valsedeln.
Och ännu färre gånger att så många ändrar att det faktiskt sker en förändring.
Så vi kan lägga det fulla ansvaret på partidistriktet och i förlängningen aktiva partimedlemmar som lyfte fram Uitto dit han sitter idag.
Hur tänkte ni då? Tänkte ni då?
Tänkte ni tanken att vi sätter en människa som helt underkänner skolmedicinen som en av de högsta ansvariga för sjukvården i länet?
En ansvarig för sjukvården som skriver så här till partikamrater!
”När man som jag under många år följt läkare på stora homeopatiska sjukhus och sett svårt sjuka barn och vuxna behandlas av professionella homeopater på bra sjukhus med bra teknisk utrustning förstår man den goda effekten både på patienten och sjukvårdsbudgeten!  Svårt sjuka hepatitbarn, malariapatienter, astmatiker, eksempatienter osv. har behandlats och tillfrisknat mkt effektivt. Jag ser ju själv effekten på min tidigare klinik, snart kanske också inom den svenska sjukvården – bara vi kan släppa på prestigen!” (Ur Robert Uittos e-brev till s-sympatisörer 2004.)
Att nuvarande regionrådet tror på hokus pokus är väl en sak………..
Men, han sitter och styr över en sjukvårdsapparat med totalt 3994 anställda, varav 462 läkare och 1283 sjuksköterskor, barnmorskor etc.
En organisation där man inte har de anställda med sig brukar visa tydliga tecken. Ofta med hög sjukfrånvaro och andra signaler på oro.
Allt detta ser vi inom länets sjukvård.
Och det är väl kanske inte så konstigt med tanke på alla ovanstående som lagt åratal av energi och pengar på att ta universitetsexamina i medicin, ska styras av någon som helt underkänner det som de valt att utbilda sig i?
Jag ska faktiskt dra en parallell, tänk om vi skulle ha en biskop som offentligt gick ut med att han inte trodde på Gud, och som dessutom extraknäckte som shaman på fritiden?  Vilka signaler skulle det skicka ut i den organisationen?
Här gör man exakt det samma och förstår inte varför organisationen knakar i fogarna?
Det kan bara ske i BananRegionen Jämtland, 2015!